Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Utlåningen till hushållen steg i november

Foto: Mikael Miettinen
Foto: Mikael Miettinen
Publicerad av
Martin Stråmo - 29 dec 2015

Finansinstitutens utlåning till de svenska hushållen steg med 7,3 procent i november jämfört med ett år tidigare. I oktober var årstakten oreviderade 7,2 procent.

Det framgår av statistik från SCB.

Utlåningen väntades ha stigit med 7,4 procent enligt SIX News sammanställning av fyra analytikers prognoser.

Utlåningen till icke-finansiella företag hade en årlig tillväxttakt på 4,2 procent, vilket kan jämföras med +3,3 procent månaden innan.

Hushållens lån uppgick till 3.279 miljarder kronor, vilket var en ökning med 222 miljarder jämfört med motsvarande månad föregående år. Bostadslånen stod för 200 miljarder av ökningen och uppgick till 2.673 miljarder Den årliga ökningen för bostadslån var +8,2 procent i november (+8,1 procent månaden innan).

Hushållens bolåneräntor för avtal tecknade under november var 1,59 procent, jämfört med oreviderade 1,59 procent en månad tidigare. Den rörliga räntan uppgick till 1,57 procent (1,57).

Tillväxttakten för det breda penningmängdsmåttet, M3, uppgick i november till 8,0 procent, jämfört med oreviderade 9,4 procent månaden innan. Totalt uppgick M3 till 2.763 miljarder.

(SIX News)

Annons