Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Sämre än väntat i EU:s konjunkturbarometer

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 mar 2016

EU-kommissionens konjunkturbarometer för EMU uppgick till 103,0 i mars. Det kan jämföras med marknadens konsensusprognos som var 103,8 enligt Reuters.

För februari var nivån reviderade 103,9 (preliminärt 103,8).

För EU-länderna var konjunkturbarometern ned med 0,7 enheter till 104,6.

Industriförtroendeindex uppgick för euroområdet till -4,2 vilket kan jämföras med en reviderad nivå om -4,1 månaden innan (preliminärt -4,4). Analytiker hade räknat med just -4,2.

Den stabila nivån i industriförtroendet var enligt Eurostat hänförlig till den "praktiskt taget oförändrade bedömningen av förväntad produktion och nuvarande orderböckernivåer".

Förtroendet i tjänstesektorn uppgick för euroområdet till +9,6, vilket kan jämföras med reviderade +10,8 månaden innan (preliminärt +10,6). Väntat var +10,8.

"Nedgången drevs av negativare bedömningar av utvecklingen under de senaste tre månaderna, i synnerhet gällande tidigare verksamhetsförhållande och efterfrågan."

Konsumentförtroendeindex uppgick till -9,7 (preliminärt -9,7), jämfört med oreviderade -8,8 månaden innan. Förväntningarna låg vid just -9,7.

Nedgången var här förankrad i en större pessimism gällande den framtida ekonomiska situationen överlag, och i mindre utsträckning i synen på den framtida finansiella situationen och framtida besparingar.

Konjunkturbarometern är ett mått på konsumenternas och industrins tro på framtiden. Statistiken presenteras av EU:s statistikorgan Eurostat.

(SIX News)

Annons