Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Statens underskott mindre än väntat

Foto: Ankara
Foto: Ankara
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 jan 2016

Nettot av den svenska statens betalningar visade ett underskott på 98,5, miljarder kronor för december, enligt Riksgälden.

Riksgäldens prognos var ett underskott på 99,0 miljarder kronor, innebärande att utfallet var 0,5 miljarder högre än väntat.

Statens betalningar för 2015 innebar ett underskott på 32,7 miljarder kronor för 2015. Riksgäldens prognos från oktober var ett underskott på 45 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre skatteinkomster.

Under 2014 var underskottet 72,2 miljarder kronor. Förbättringen mellan åren beror främst på högre skatteinkomster med anledning av den starkare ekonomin.

"Utbetalningarna till kommunerna blev högre än beräknat då riksdagen beslutat om ett extra statsbidrag på 10 miljarder kronor. Detta motverkades till viss del av att skatteinkomsterna blev cirka 5 miljarder kronor högre än prognos", skriver Riksgälden angående decemberutfallet.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheterna var 3,9 miljarder lägre än prognos, vilket främst beror på högre inlåning från Pensionsmyndigheten och Exportkreditsnämnden.

Räntebetalningarna på statsskulden var 1,2 miljarder kronor lägre än prognos i december vilket förklaras av något högre överkurser vid emissioner av statsobligationer samt av valutavinster.

Statsskulden var 1.403 miljarder kronor i slutet av månaden, jämfört med 1.323 miljarder en månad tidigare. I december 2014 uppgick statsskulden till 1.394 miljarder kronor.

(SIX News)

Annons