Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Snabb kronförstärkning kan behöva motverkas

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 jan 2016

Riksbanken ansåg vid det extrainsatta mötet den 4 januari att en snabb förstärkning av kronan kan behöva motverkas med en ännu mer expansiv penningpolitik.

Det framgår av protokollet från mötet där myndigheten fattade det beslut som krävs för att vid behov omedelbart kunna intervenera på valutamarknaden, som en kompletterande penningpolitisk åtgärd, för att säkerställa uppgången i inflationen.

Riksbanken har inte något mål för växelkursen, men den svenska kronans värde i förhållande till de viktigaste valutorna i omvärlden är en viktig faktor i inflationsbedömningen, något som myndigheten uppgav redan när beslutet kommunicerades den 4 januari.

"Utvecklingen på valutamarknaderna sedan det penningpolitiska mötet i december har inneburit att kronan har förstärkts mot flertalet valutor. Enligt växelkursindexet KIX är kronan nu tydligt starkare än prognosen från den penningpolitiska rapporten i december", konstaterade Riksbanken vid mötet enligt protokollet.

"Denna utveckling bedöms utgöra en stor risk för att inflationsuppgången stannar av och att inflationen inte stabiliseras runt 2 procent. Som har beskrivits i den penningpolitiska rapporten i april 2015 riskerar dessutom en för tidig och snabb förstärkning av växelkursen att dämpa inflationen mer än normalt när inflationen har varit låg under en längre tid, exempelvis genom att inflationsförväntningarna blir lägre", resonerade Riksbanken vidare.

Som en kompletterande penningpolitisk åtgärd kan Riksbanken därför behöva intervenera på valutamarknaden. Det är Riksbankens bedömning att valutainterventioner kan bidra till en växelkursutveckling som är förenlig med att inflationen stiger mot 2 procent.

"Valutainterventionerna syftar inte till att påverka den långsiktiga nivån på kronan utan till att motverka en för snabb förstärkning innan inflationen stabiliserats kring 2 procent. De valutatransaktioner som genomförs inom ramen för dessa valutainterventioner är ett medel för att upprätthålla inflationsmålet och fortlöpande säkra prisstabiliteten. Interventioner ska därför ske endast så länge de anses nödvändiga för att säkerställa att utvecklingen i kronans växelkurs inte utgör en allvarlig risk för inflationsuppgången", heter det.

I linje med vad myndigheten uppgav redan den 4 januari framhålls det i protokollet att Riksbanken har fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv, även mellan de ordinarie penningpolitiska mötena.

"Utöver valutainterventioner kan reporäntan sänkas ytterligare och Riksbanken kan köpa mer värdepapper. Därtill finns möjligheten att lansera ett program för utlåning till företag via bankerna om det skulle behövas", upprepas det.

Vid mötet argumenterade direktionen även för att ett högt förtroende för inflationsmålet är viktigt.

(SIX News)

Annons