Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 28 2017
Senaste Nytt

Fortsatt stark tillväxt för Sverige

Foto: Matti Mattila
Foto: Matti Mattila
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 jan 2016

Uppgången i den svenska ekonomin tog ytterligare fart under det sista kvartalet 2015, enligt Unionens snabbpanel som baseras på svar från 187 klubbar med totalt omkring 250.000 anställda i Sverige.

Drygt 40 procent av klubbarna anger att konjunkturläget hade förbättrats under det fjärde kvartalet medan knappt 20 procent bedömde att det hade försämrats.

"Snabbpanelen bekräftar bilden av en snabb uppgång i Sverige. Utfallet blir om möjligt än starkare med tanke på att BNP-tillväxten under det tredje kvartalet var hela 3,9 procent. Snabbpanelen indikerar att tillväxten under det fjärde kvartalet sannolikt var ännu högre. En annan styrkefaktor är att klubbarna inom både industri- och tjänstesektorn signalerar att konjunkturen stärkts", säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

Det finns dock betydande skillnader mellan utvecklingen på olika marknader.

"Den bästa efterfrågeutvecklingen under fjärde kvartalet noteras på den svenska marknaden, följt av Europa utanför Norden och Nordamerika, medan motsatsen gäller för Kina. Där har konjunkturläget försämrats avsevärt under det senaste kvartalet", skriver Unionen.

"Utvecklingen i Kina är ett orosmoln för världsekonomin inför 2016. Det gäller både utvecklingen i den reala ekonomin och vad som händer i det finansiella systemet. Denna osäkerhet kommer sannolikt att fortsätta. Trots att Kina är svagt är dock utvecklingen för näringslivet totalt sett klart positiv", enligt Lars Jagrén.

(SIX News)