Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Riksbankens inflationsmål bör ändras

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 19 jan 2016

Riksbanken bör ändra sin formulering av inflationsmålet, för att rensa bort effekterna av ränteförändringar. Det föreslås i den oberoende utvärdering som nu presenteras.

Riksbanken bör sätta inflationsmålet på 2 procent utifrån den underliggande inflationen, KPI med fast ränta (KPIF), i stället för mot konsumentprisindex (KPI). Det rekommenderas i utvärderingen, som nyhetsbyrån Reuters tagit del av.

Genom att mäta inflationen utifrån KPIF undanröjs effekterna av Riksbankens egna förändringar av styrräntan för till exempel boendekostnader. Det kan skapa utrymme för en mer flexibel penningpolitik.

Rapporten är författad av Carnegie Mellon-professorn Marvin Goodfriend, och Lord Mervyn King, tidigare chef för Bank of England. De föreslår också att inflationsmålet ska omprövas vart tionde år.

En annan rekommendation är att det i Riksbankens mandat ska ingå att upprätthålla finansiell stabilitet, och att banken ska få en del formell makt på det området.

Den svenska Riksbanken har fått hård kritik för sin strama räntepolitik 2010-2011, något som ledde till splittring inom bankens direktion. Goodfriend och King skriver enligt Reuters att oenigheten och hur den uttryckts offentligt har skadat bankens anseende.

De instämmer inte i kritiken mot att Riksbanken var för snabb med att höja styrräntan efter finanskrisen. Höjningarna 2010 och 2011 var rimliga med tanke på den information som då förelåg, heter det i rapporten. Däremot är de mindre imponerade av penningpolitiken de följande åren då eurozonen brottades med enorma problem, och anser att Riksbanken inte var tillräckligt snabb med att sänka räntan 2013.

Förslagen kommer att gå ut på remiss när rapporten är presenterad. Utfrågningar, inför eventuella lagändringsförslag, är enligt finansutskottets kansli planerade till i maj i år.

(TT)

Annons