Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Lägre vinst än väntat för Swedbank

Foto: Arild Vågen
Foto: Arild Vågen
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 feb 2016

Swedbank redovisar en kvartalsvinst som är betydligt lägre än väntat, bland annat på grund av högre kreditförluster. Vd Michael Wolf varnar för konsekvenserna av det lägre oljepriset.

Swedbank redovisar en rörelsevinst på 4 800 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015. Det kan jämföras med en vinst på 4 799 miljoner kronor motsvarande period 2014.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 5 139 miljoner kronor.

Räntenettot sjönk till 5 759 miljoner kronor, från 5 809 miljoner kronor. Provisionsnettot minskade till 2 877 miljoner kronor, från 2 882 miljoner kronor.

Totalt uppgick intäkterna till 9 457 miljoner kronor, jämfört med 9 379 miljoner kronor motsvarande period året före.

Kostnaderna sjönk till 4 239 miljoner kronor, från 4 293 miljoner kronor. Kreditförlusterna ökade till 399 miljoner kronor, från 254 miljoner kronor.

Analytiker hade i snitt räknat med en smärre ökning för kreditförlusterna, till 275 miljoner kronor.

"Kreditförlusterna ökade något under kvartalet, till följd av reserveringar hänförliga till enskilda engagemang, men fortsatte sammantaget att vara på en låg nivå", skriver vd Michael Wolf i rapporten.

"Det fallande oljepriset har ökat riskerna inom oljesektorn, utan att det hittills resulterat i några kreditförluster", fortsätter han.

Han skriver även att intjäningen under kvartalet pressades av de låga räntorna, men att ökade bolåne- och inlåningsvolymer samtidigt bidrog positivt.

Tillräckliga buffertar

Swedbanks så kallade kärnprimärkapitalrelation, ett mått på den finansiella styrkan, uppgick vid årsskiftet till 24,1 procent.

"Det ger oss tillräckligt stora buffertar att motstå ekonomiska påfrestningar och ökade krav från regleraren", skriver Wolf.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 10:70 kronor per aktie. Det kan jämföras med fjolårets 11:35 kronor per aktie och en snittprognos bland analytiker på en sänkning till 11 kronor per aktie.

(TT)

Annons