Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Riksbanken ser behov av ändringar i amorteringskravet

Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Riksbanken
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Riksbanken
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 feb 2016

Riksbanken har i dag kommit med sitt remissutlåtande gällande Finansinspektionens förslag till amorteringskrav. I utlåtande upprepar Riksbanken att det föreslagna kravet är förhållandevis milt ur ett internationellt perspektiv, då det är möjligt att omvärdera bostaden vart femte år utifrån en allmän prisutveckling på bostadsmarknaden.

Kravet bör därför kompletteras med en inkomstbaserad skuldbegränsning, menar Riksbanken.

Vidare bör bankernas möjligheter att bevilja undantag vid särskilda skäl vara begränsade, temporära och regelbundet omprövas för att skapa ett mer effektivt amorteringskrav.

"Det ska vara upp till kreditgivaren att ge undantag från amorteringskravet och inte vara en rättighet för låntagaren", skriver Riksbanken.

Kritiken mot att undanta nyproducerade bostäder från amorteringskravet upprepas, liksom kritiken mot att Finansinspektionen ska inhämta regeringens medgivande innan förslaget till amorteringskrav beslutas.

Finansinspektionen bör vidare kontinuerligt utvärdera om amorteringskravet har fått önskad effekt på skuldutvecklingen.

Även det föreslagna amorteringskravet är ett steg i rätt riktning behövs det ytterligare åtgärder för att hantera hushållens höga skuldsättning, konkluderar Riksbanken.

"Det är av stor vikt att åtgärder snabbt genomförs för att minska riskerna med hushållens höga skuldsättning. Finansinspektionens förslag till amorteringskrav är ett steg på vägen, men kommer att ha en liten effekt på den samlade skuldsättningen i Sverige och är därför inte tillräckligt för att minska riskerna", säger riksbankschef Stefan Ingves i pressmeddelandet.

(SIX News)

Annons