Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Nya sedlar lockar inte falskmyntare

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 feb 2016

Polisen har hittills bara fått in två - taffliga - försök att förfalska de nya sedlar som infördes i höstas.

-Det är i princip noll, säger polisens sedelexpert Michael Johansson.

I oktober förra året införde Riksbanken nya sedlar i valörerna 20-, 50-, 200- och 1 000 kronor. Det var första etappen i att byta ut alla svenska sedlar och mynt utom 10-kronan. Projektet ska vara slutfört nästa sommar.

Ett av de viktigaste skälen för moderniseringen är enligt banken att få ett effektivt skydd mot förfalskningar. De nya sedlarna har fått en rad säkerhetsdetaljer som mikrotext, UV-bilder och ytterligare detaljer som hålls hemliga.

Och strävandena tycks nå målet. Michael Johansson, förste forensiker på polisens forensiska centrum, NFC, säger att de enda förfalskningsförsök man fått in är två 50-lappar.

-Det är väldigt enkla försök, de ser ut att vara gjorda i en kopiator. Två stycken innebär i princip noll, säger Michael Johansson.

Christina Wejshammar är chef för Riksbankens enhet för kontantförsörjning.

-Säkerheten har varit ett av de viktigaste skälen till att vi utfört sedelutbytet. Därför känns det förstås skönt att så få försök har gjorts att förfalska de nya sedlarna. Så vill vi att det ska fortsätta, säger hon. (TT)

Annons