Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 18 2017
Senaste Nytt

Svenska företag mer optimistiska

Foto: Riksbanken
Foto: Riksbanken
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 mar 2016

Enligt Riksbankens företagsundersökning i februari är de svenska företagen mer optimistiska om det ekonomiska läget än de var i höstas samtidigt som den inhemska efterfrågan bedöms vara stark. Ändå upplever många företag att det är svårt att höja priserna ytterligare.

Riksbanken har intervjuat 43 av Sveriges största företag under den 11 och den 29 februari.

"Det är framför allt efterfrågan i Sverige som driver på utvecklingen och ökar försäljningen för handels-, bygg- och delar av tjänstesektorn. Men trots en stark konjunktur väntar sig företagen inom framför allt handeln en fortsatt dämpad prisutveckling framöver. Det beror till stor del på att importkostnaderna inte längre stiger samtidigt som konkurrensen blivit tuffare. Ett exempel på det senare är att det har blivit allt vanligare att ge rabatter till kunderna", skriver Riksbanken.

Fler företag förväntar sig vidare att konjunkturen kommer att stärkas framöver. Den positiva utvecklingen drivs framför allt av företag med Sverige som sin hemmamarknad.

"De konsumentnära handels- och tjänsteföretagen, främst inom resebranschen, dagligvaruhandeln och detaljhandeln, är allt mer optimistiska. Efterfrågan från hushållen bedöms som stark och företagen förväntar sig att tillväxten i försäljningen fortsätter", skriver Riksbanken.

Delar av exportindustrin påverkas fortsatt av osäkerheten kring efterfrågan globalt och energi- samt råvarubranscherna uppges vara särskilt svaga. Övrig exportindustri gynnas samtidigt av en långsamt men stabilt stigande efterfrågan i Europa.

Det finns som tidigare ett starkt tryck inom industrin att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Det har dock inte påbörjats några nya stora rationaliseringsprogram. Snarare handlar det om att fortsätta redan påbörjade program för att öka produktiviteten och att se över bemanningen.

Kapacitetsutnyttjandet uppges vara på väg upp men för de flesta företag inom industrin är det fortsatt enkelt att snabbt öka produktionen från dagens nivåer. Därför varken prioriterar eller genomför företagen några större investeringar i produktionsökning i dagsläget.

Riksbanken genomförde även en fördjupad studie kring räntans betydelse för företagens investeringsbeslut denna gång.

"Den visar att de interna räntor som används i investeringskalkylerna är relativt opåverkade av den allmänna räntenivån. Därmed är det direkta sambandet mellan räntenivån och effekten på investeringsbesluten svag för flertalet företag. Samtidigt pekar företagen på att en lägre räntenivå är positiv för den allmänna efterfrågan och gynnar försäljningen", skriver Riksbanken.

Tre gånger om året intervjuar Riksbanken de största företagen inom bygg-, handels-, industri- och delar av tjänstesektorerna.

(SIX News)

Annons