Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 28 2017
Senaste Nytt

Stora Enso invigde polskt sågverk

Foto: Stora Enso
Foto: Stora Enso
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 sep 2016

Stora Enso invigde nyligen sitt helt ombyggda sågverk i Murów, i Polen.

Stora Ensos modernisering av det polska sågverket i Murów är klar och med investeringen på 28 miljoner euro har både kapacitet och konkurrenskraft vid anläggningen förbättrats.

– Investeringen är en del i Stora Ensos omvandling till ett tillväxtföretag inom förnybara material. Med den på plats kan vi möta ökade behov inom byggnadssektorn och erbjuda bättre service till våra kunder i Central- och Östeuropa. Dessutom möjliggör sågverket Murów att vi kan stärka vårt erbjudande till kunder på utvalda marknader även på andra ställen i världen, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Muróws geografiska läge är idealiskt för ett sågverk av flera skäl, närhet till både råvaruleverantörer och växande marknader, infrastrukturen är ypperlig och man har erfarna och mycket professionella medarbetare.

Med ombyggnaden utökas sågverkets kapacitet från 70 000 kubikmeter till 400 000 kubikmeter per år. Det råmaterial som används är huvudsakligen från polsk gran och tall från de omgivande skogarna. I polska skogar har man lagt vikt vid att främja ett hållbart skogsbruk, bland annat i form av skogsbrukscertifiering för att trygga virkesförsörjningen.