Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Fortsatt ekonomisk återhämtning väntas 2016

Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 dec 2015

Investmentbanken Goldman Sachs förväntar sig inför 2016 fortsatt cyklisk ekonomisk återhämtning i världsekonomin med icke-spektakulära BNP-tillväxttakter. Arbetsmarknaderna väntas dock fortsätta att förbättras och åtminstone de första stegen i riktning mot en normalisering av penningpolitiken väntas tas.

Det uppger Goldman Sachs chefsekonom Jan Hatzius i en videopresentation.

Den globala BNP-tillväxten väntas under 2016 bli relativt svag sett ur ett långsiktigt historiskt perspektiv.

"Vi förväntar oss i grunden mer av samma, när det gäller BNP-tillväxt, jämfört med återhämtningen som har varit sedan finanskrisen", säger Jan Hatzius som har varit Goldman Sachs chefsekonom sedan 2011.

"Om vi tittar på de stora ekonomierna ser vi inga stora förändringar", tillägger han.

Goldman Sachs tror att arbetsmarknaderna under året kommer att fortsätta återhämtas i utvecklade länder.

"I USA förväntar vi oss att vi kommer att nå full sysselsättning, inte bara mätt som arbetslöshet utan även utifrån andra mått på ledig kapacitet, under den andra halvan av 2016", uppger han.

På andra håll i världen är man dock längre ifrån fullt kapacitetsutnyttjande på arbetsmarknaden.

"I Europa är man inte nära full sysselsättning enligt vår syn", säger han.

Penningpolitiken väntas globalt normaliseras under året, men i Europa och Japan väntas fortsatt mycket expansiv penningpolitik med fortsatta kvantitativa lättnader. Europa har fortfarande hög arbetslöshet och låg inflation, pekar han på. I Japan har visserligen en ganska stor förbättring synts på arbetsmarknaden, men det är tydligt att inflationen fortfarande är lägre än centralbankens önskan.

Kring framväxande ekonomier är läget blandat. För Kina räknar Goldman Sachs med en fortsatt inbromsning i tillväxten och i Brasilien råder en allvarlig kris med stor osäkerhet. Beträffande Indien ser investmentbanken dock viss uppsida och i Ryssland förväntas en viss stabilisering, enligt Goldman Sachs.

(SIX News)

Annons