Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 21 2018
Senaste Nytt

Inflationen lägre än väntat

Fredrik Sandberg/TT: Inflationstakten låg still i september. Arkivbild.
Fredrik Sandberg/TT: Inflationstakten låg still i september. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 12 okt 2017

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i september 2,3 procent, vilket är samma nivå som i augusti. Månadsförändringen var 0,2 procent enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Ekonomer hade i genomsnitt väntat sig en inflationstakt på 2,5 procent, enligt Reuters enkät. Utfallet ligger också strax under Riksbankens prognos på 2,4 procent.

"Månadssiffror är volatila men utfallet understryker att inflationen är en fortsatt utmaning för Riksbanken", skriver Nordea i en kommentar.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Den totala inflationstakten uppgick enligt KPI-måttet till 2,1 procent i september, också oförändrat jämfört med månaden före. Månadsförändringen var 0,1 procent.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder, el och bränsle, samtidigt som uppgången motverkades av sänlta priser på livsmedel och trasporter. Men enligt Swedbank var prisökningen på kläder lägre än väntat, samtidigt som transportkostnaderna sjönk mer.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

Annons

Annons

Annons