Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, dec, 19 2018
Senaste Nytt

Tre rederier flaggar svenskt igen

Erik Simander/TT: – Min förhoppning är att detta bara är början. Vi har goda möjligheter att utveckla sjöfarten starkt framöver, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Arkivbild.
Erik Simander/TT: – Min förhoppning är att detta bara är början. Vi har goda möjligheter att utveckla sjöfarten starkt framöver, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Arkivbild.
Adam Ihse / TT: Utflaggandet av svenska fartyg har pågått i åtta år. Men nu kanske det är över. Arkivbild.
Adam Ihse / TT: Utflaggandet av svenska fartyg har pågått i åtta år. Men nu kanske det är över. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 04 dec 2017

Den svenska handelsflottan har under flera år stadigt krympt. Mellan åren 2001 och 2017 minskade antal fartyg från 254 till 89. Men beslutet att från 1 januari 2017 införa så kallad tonnageskatt ser nu ut att vända trenden. Tre svenska rederier aviserar att de tillsammans ger åtta fartyg svensk flagg. Flera av fartygen är nybyggda.

Viktigt trendbrott

Infrastrukturministern ser trendbrottet som betydelsefullt.

Signalen i dag med ökad inflaggning är jätteviktig för hela näringen. Det här kommer att leda till fler jobb i Sverige, både direkt i sjöfarten men också i anknytning till hela den maritima näringen. Det här är en näringsgren som behöver stärkas. Här finns en stor utvecklingspotential inte minst inför de klimatutmaningar som vi står inför, säger Eneroth.

Skattereglerna för svensk rederinäring ändrades den 1 januari 2017. Regeringen införde då tonnageskatt där fartyg kan beskattas utifrån fartygets storlek. För att ett rederi ska vara kvalificerat att betala skatt enligt systemet måste en viss andel av företagets flotta vara registrerade inom EU/EES. Förutom tonnageskatten gjordes också andra justeringar som gjort det mer lockande att flagga in fartyg.

Det kommer mer. Vi tittar nu på kompletterande stödsystem i form av eko-bonus för att se till att främja den pågående omställningen inom sjöfarten. Jag är optimistisk, säger infrastrukturministern.

Minskade utsläpp

Flera av de fartyg som nu får svensk flagg är nybyggda och kommer att drivas med flytande naturgas. En överflyttning av godstransporter från vägtrafik till sjöfart är ett led i att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn.

Men trots att tonnagelagen varit i kraft knappt ett år kräver nu flera företrädare i branschen, bland andra Rikard Engström, vd på Svensk Sjöfart, i en debattartikel i Göteborgs-Posten att reglerna ändras.

"De grundläggande kraven som ställs för att ingå i systemet utesluter stora och mycket viktiga rederisegment, exempelvis den kustnära tankflottan och mindre fartyg", skriver debattörerna och vädjar till infrastrukturministern att se över systemet. Men något löfte om snabba åtgärder får de inte.

Det var relativt nyligen som det nya beskattningssystemet trädde i kraft. Och det krävs ett bra underlag för att göra justeringar. Men vi har en bra dialog med näringen, säger ministern.