Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, nov, 14 2018
Senaste Nytt

Svenska företag oroas av ny datalag

Endast ett av 10 svenska företag är väl förberedda

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 12 dec 2017

En ny undersökning av Solvero, genomförd på uppdrag av Citrix visar att endast 1 av 10 är mycket väl förberedda inför implementeringen av GDPR. Var femte är däremot inte särskilt förberedd. 3 av 4 svenska storföretag har genomfört en analys av vilka åtgärder som behöver genomföras för att leva upp till GDPR. Drygt hälften uppger att de gjort en analys av vilken kunddata som finns sparad i molnet och vilken kunddata som finns sparad hos olika samarbetspartners.

– GDPR ger varken vägledning eller checklistor till företagen, endast en lista av principer. Det gäller att gå från ord till handling och skyndsamt etablera fungerade system där teknik, rutiner och processer är på plats. Därefter måste det förankras i hela organisationen så att medarbetare blir medvetna om vilka förväntningar som finns. Med endast sex månader måste svenska företag redan nu se över de förändringar som måste göras, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix, i ett pressmeddelande.

Endast 10 procent av svenska storföretag och organisationer är väl förberedda inför implementeringen av GDPR.
87 procent tycker att den främsta utmaningen är att utbilda medarbetarna. 88 procent tycker att identifiering av all kunddata i olika system är svårast. 92 procent tycker att ett effektivt system för att säkerställa att direktivet efterlevs i praktiken är det största problemet.

Annons