Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, nov, 15 2018
Senaste Nytt

Prillan förlorade i kammarrätten

BERTIL ERICSON/TT: Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom. Arkivbild.
BERTIL ERICSON/TT: Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 21 jun 2018

Tvisten mellan snusföretaget Prillan Concept i Borås och Tullverket avgjordes delvis på torsdagen då kammarrätten i Stockholm valde att riva upp förvaltningsrättens tidigare domslut från september 2017.

Till skillnad från tidigare instans kom kammarrätten fram till att den råtobak, alternativt tobaksavfall som snusföretaget importerat och sedan använt i sin försäljning av gör-det-själv-snus, snarare ska ses som röktobak.

Blir skattepliktigt

Hur dessa definieras är avgörande då röktobak, i motsats till tobaksavfallet i fråga, beläggs med en skatt på 1 884 kronor kilot. Det skulle kunna innebära skattekrav på tiotals miljoner kronor för Prillan Concept i Borås. Förödande, enligt bolagets advokat Ulf Käll.

Prillan skulle gå omkull.

Huruvida det Boråsbaserade företaget tvingas betala mångmiljonnotan är dock återigen upp till förvaltningsrätten, som enligt kammarrättens dom ska pröva om Prillan Concept i Borås skyddas av den EU-rättsliga principen om berättigade förväntningar.

Kan överklaga

Principen innebär att för Boråsföretags del kan det finnas skäl att slippa beskattning eftersom bolaget förväntat sig ett visst rättsläge, samtidigt som det kommit omkullkastande domslut i tobaksfrågan från EU-domstolen 2016.

En annan öppning för det hotade snusföretaget är möjligheten att överklaga kammarättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skulle avgörandet stå sig kan det få omfattande konsekvenser för branschen, enligt Ulf Käll.

Jag kan nöja mig med att säga att det kommer påverka tobaksbranschen i högsta grad i Sverige och kanske i förlängningen inom hela EU.