Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, nov, 15 2018
Senaste Nytt

OBOS utvecklar för framtiden

Joakim Henriksson VD OBOS Sverige AB
Joakim Henriksson VD OBOS Sverige AB
Publicerad av
Daniel Hardwick - 19 jan 2018

ANNONS
OBOS har byggt 150 000 bostäder sedan 1927 då koncernen grundades. Sedan starten har vi gått från att vara en småhustillverkare genom varumärkena Myresjöhus och SmålandsVillan, till att också innefatta en verksamhet som förädlar och utvecklar bostadsprojekt. Under 2017 utvecklade vi bostäder i hela 161 av Sveriges 290 kommuner och gjorde markinvesteringar värda 1,3 miljarder kronor. Vår målsättning är tydlig – att bygga bort bostadsbristen och uppfylla bostadsdrömmar där folk vill bo och leva.

På OBOS älskar vi trä

Som en av Nordens största bostadsutvecklare är vi på OBOS måna om att begränsa miljöavtrycken. Vi har be­stämt oss för att ta vårt ansvar där vi bygger så att våra kunder ska kunna leva och bo så miljösmart och energieffektivt som möjligt. Nästan alla bostäder som OBOS utvecklar i Sverige byggs därför i trä, som absorberar koldioxid genom hela sin livstid. Husen byggs i bolagets fyra egna fabriker i Sverige och korta transporter är en viktig del i bolagets hållbarhetsarbete. Därför är det bra att ha en fabrik belägen i Sundsvall som tjänar hela norra Sverige medan övriga tre tjänar den södra delen av landet.

Kundernas och miljöns behov lägger grunden

OBOS utvecklar bostäder men tar också ansvar för kringliggande omgivningar och infrastruktur i form av vägar, cykelbanor, parker och odlingsbara ytor, lekparker och gatubelysning. Vi utvecklar även äldreboenden, förskolor och skolor i de områden där behov finns. När OBOS påbörjar en projektering görs alltid en analys av de boendes behov i det nya området.

”För att nya områden där människor vill bo och leva ska få växa fram i symbios med kringliggande omgivning krävs god kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar vi står inför. Allt för att säkerställa en god, livsanpassad och trygg miljö för de boende”, säger OBOS Sveriges VD Joakim Henriksson.

För att förenkla för kunden att bygga och bo miljösmart väljer vi energieffektiva material i alla våra hus. Dessut­om erbjuder vi en mängd energismarta tillval för att höja energieffektiviteten på de hus vi levererar, som exempelvis solceller. Solenergi används dessutom i allt fler av de bostadsprojekt som vi utvecklar.

”Hos oss upplever vi en markant efterfrågan på energieffektiva lösningar i våra bostäder men också på omgivningen runt boendet som till exempel gemensamma odlingsytor och olika typer av ekosystemtjänster”, säger Ulrika Liiv som ansvarar för samordning av OBOS hållbarhetsfrågor.

 

 

OBOS Sverige AB

OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar bolaget genom varumärkena OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget Kärnhem. Bolagets åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader och infrastruktur ingår i koncernens projekt.

• OBOS svenska verksamhet grundades 1927.

• OBOS Sverige ägs av norska OBOS-koncernen, ett medlemsägt kooperativ med över 400 000 medlemmar.

• Antalet sålda bostäder i Sverige uppgår till 1800 per år.

• I bolagets utbud finns allt från småhus och volymhus till grupphus och lägenheter i olika upplåtelseformer.

• OBOS har egen tillverkning i fyra fabriker i Sverige.

• OBOS har cirka 1000 medarbetare i Sverige och är lokala där de verkar genom 45 kontor runt om i landet.

• Huvudkontoret ligger i Myresjö i Småland.

Läs mer på www.obos.se.