Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Banken spår högre löneökningar

Henrik Montgomery / TT: Handelsbankens ekonomer spår stark arbetsmarknad.
Henrik Montgomery / TT: Handelsbankens ekonomer spår stark arbetsmarknad.
Publicerad av
TT - 07 nov 2018

En svalare omvärld och en rejält bromsande bostadsbyggmarknad. Det är några av skälen till att ekonomin såväl globalt som i Sverige toppar i år.

"Sammanfattningsvis har BNP-prognosen för 2018 reviderats ned väsentligt", skriver Handelsbanken. Men avmattningen kommer att ske gradvis, det är ändå fortsatt bra drag i den svenska ekonomin med köpstarka hushåll. Svensk BNP bedöms öka med 2,6 procent i år och 2,0 procent nästa år, enligt bankens bedömning.

Men trots det, sysselsättningen väntas fortsätta öka och arbetslösheten faller ytterligare något, till 6,3 procent nästa år, och det gör att löneökningstakten tilltar, spår bankens ekonomer.

Det leder till högre inflation och Riksbanken kommer därför att höja styrräntan i vinter med fortsatta höjningar för att nå plus 0,25 procent i slutet av 2019.

"Sysselsättningen har redan stigit kraftigt och nu när högkonjunkturen är långt gången väntar vi oss att lönerna ökar snabbare, vilket spiller över i ytterligare lite högre underliggande inflation", skriver bankens ekonomer i rapporten.

Annons

Annons