Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, apr, 20 2019
Senaste Nytt

MonZon väderskyddar byggena

Bilden visar att taket är öppningsbart vilket möjliggör för byggaren att lyfta i och ur material på ett effektivt och smidigt sätt.
Bilden visar att taket är öppningsbart vilket möjliggör för byggaren att lyfta i och ur material på ett effektivt och smidigt sätt.
Här på bilden får man en känsla för vilka dimensioner det rör sig om när man har täckt över hela huset. Väderskyddstaket är på hela 4 000 kvadratmeter
Här på bilden får man en känsla för vilka dimensioner det rör sig om när man har täckt över hela huset. Väderskyddstaket är på hela 4 000 kvadratmeter
Jan Månsson är andra generation Månsson i företaget och idag arbetar även tredje generationen Månsson i bolaget.
Jan Månsson är andra generation Månsson i företaget och idag arbetar även tredje generationen Månsson i bolaget.
Publicerad av
Redaktionen - 02 jul 2018

Vi står på Medborgarplatsen i Stockholm och tittar upp mot det massiva 75 år gamla Medborgarhuset, som just nu totalrenoveras. Hela det stora huskomplexet har täckts över av ett omfattande väderskyddstak.
–Vi har sålt väderskyddstaket till Safecon Byggnadsställningar som utför montaget för Peab Bygg. Det har en spännvidd på 54 meter och är på 4 000 kvadratmeter. Det säger Jan Månsson, vd för familjeföretaget Mon.Zon Sverige AB och pekar upp mot den konstruktion som täcker byggnaden. Det kommer att vara öppningsbart för att material skall kunna lyftas in med en byggkran. Detta sker med sex stycken elmotorer som är monterade på taksektionerna. Kranföraren kommer att kunna öppna och stänga väderskyddstaket från kranhytten med hjälp av fjärrstyrning. Taket har också en lyftsäkring som gör det möjligt att öppna och stänga vid normalvind.

   – Det var en del utmaningar från beställaren som vi var tvungna att lösa rent tekniskt för att kunna beräkna taket enligt den gällande standarden SS-EN 16508:2015, fortsätter Jan Månsson. Det är en föreskrift som alltid gäller för väderskydd som är uppförda på ställning, oberoende av yta. MonZon har en egendesignad programvara, ScaffCAD som designar och konstruerar projektets byggställning och väderskyddstak baserat på företagets produkter, och även beräknat enligt gällande standarder.

   – Våra tekniker löser alla krav från kund och tar fram godkända beräkningar. Sedan överlämnar vi en fullständig rapport för det aktuella projektet till kunden med ritningar på hur det skall uppföras. Medborgarhuset är ett bra exempel på detta.

När teknikerna fick uppdraget att ta fram detta stora väderskyddstak så låg prioriteringen på säkerheten, lagringen och transporten, säger Jan Månsson. Få och lätta detaljer medför minskade förslitningsskador och mindre miljöpåverkan.
   – Taket på Medborgarhuset är beräknat att klara en snölast på 60 kg per kvadratmeter, totalt 240 ton snölast och en vindlast på 25 sekundmeter, förklarar Jan Månsson. När man betänker vilka enorma laster det handlar om förstår man hur viktigt det är med korrekta beräkningar.
   – Takdukarna är av flamsäker kederduk i PVC och kan monteras dubbelt med ett mellanrum på 10 centimeter, vilket minskar kondens. Här kan man dessutom blåsa in värme för att smälta snön. Smältvattnet kan samlas upp i en hängränna, som finns som tillbehör till det här systemet, och leds sedan ner i dagvattenbrunnarna.

Jan Månsson framhåller att MonZons tak är möjligt att öppna och stänga när det blåser genom en skyddad lösning, byggaren behöver inte anpassa sitt arbete efter väderförhållandena. Öppningshastigheten är sex meter per minut, helt utan manskraft, vilket ger en vinst både säkerhetsmässigt och ekonomiskt.

MonZon är ett familjeföretag i tre generationer med lång erfarenhet inom ställning och väderskydd.
   – Vi var tidiga med väderskydd, säger Jan Månsson.
Redan 1986, på en mässa i Göteborg, visade vi väderskydden och förklarade fördelarna med dem. Men vi var för tidiga och marknaden var inte mogen. Om det hade mottagits redan då så hade mycket sparats vad gäller lidande på grund av mögel och fuktskador med allergiproblem som följd samt att stora ekonomiska vinster hade skapats för hela samhället. Väderskyddet innebär en bra arbetsmiljö för dem som arbetar med byggnationen.

Jan Månsson vill betona att företaget hela tiden strävar efter att vara innovativt och att ligga i framkant inom utveckling för att tillgodose marknaden med smarta lösningar för både montörer och slutkunder. Stor vikt läggs också på säkerhet och miljötänk. På grund av att våra lösningar kopieras måste vi alltid patentskydda dem. Alla våra produkter är typgodkända system och kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.
   – Jag vågar nog påstå att vi leder utvecklingen inom ställningar och väderskydd, säger han. Detta har visat sig i det stora intresset för vårt nya väderskyddstak och vårt helt nya ställningssystem ”No limit” -modul och ramställning som går att kombinera och där alla detaljer är i aluminium. Detta innebär stora transportvinster. Det som tidigare krävde tre långtradare klarar sig idag med bara en. Detta spar mycket pengar och är dessutom positivt för miljön.
   – Det handlar om att sälja skräddarsydda system och att lyssna på användarna, det är det som är vår idé, säger Jan Månsson.

Jan Månsson, entreprenör i ställnings- och väderskyddsbranschen, framför Medborgarhuset på Medborgarplatsen i Stockholm, som nu genomgår en omfattande ombyggnad. Månssons företag, Monzon, har levererat väderskyddstaket som täcker det jättelika huset.
Jan Månsson, entreprenör i ställnings- och väderskyddsbranschen, framför Medborgarhuset på Medborgarplatsen i Stockholm, som nu genomgår en omfattande ombyggnad. Månssons företag, MonZon, har levererat väderskyddstaket som täcker det jättelika huset.

 

Annons

Annons