Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 22 2019
Senaste Nytt

LRF tror på mera guld och gröna skogar

: Genomsnittspriset på skogsmark för LRF:s försäljningar 2018 ökade 2,9 procent jämfört med 2017.
: Genomsnittspriset på skogsmark för LRF:s försäljningar 2018 ökade 2,9 procent jämfört med 2017.
Hasse Holmberg / TT: Genomsnittspriset på skogsmark för LRF:s försäljningar 2018 ökade 2,9 procent jämfört med 2017.
Hasse Holmberg / TT: Genomsnittspriset på skogsmark för LRF:s försäljningar 2018 ökade 2,9 procent jämfört med 2017.
Publicerad av
TT - 24 jan 2019

Vi har och har haft en väldigt stark konjunktur i Sverige, inte minst i näringar relaterade till skogsindustrin under 2018. Efterfrågan har varit stor, ränteläget lågt och skogsägaren har fått bra betalt för sin råvara när man avverkat skogen, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult som är Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter.

Denna kombination av faktorer har lett till att genomsnittspriset på skogsmark för gjorda försäljningar 2018 ökat 2,9 procent jämfört med 2017. Siffran är den högsta sedan LRF började sammanställa statistik 1995.

Johan Freij, affärsområdeschef för skog och lantbruk på Danske Bank beskriver marknadsförhållandena under 2018 som "en perfekt storm".

Under 2018 har man fått en kraftig prisökning på grund av stora utbyggnader av pappersmassaindustrin viket ökat behovet av massaved. Ovanpå allt det här har vi haft en exceptionellt bra konjunktur i världen och en synkad konjunktur både för sågade träprodukter och pappersmassa.

Billigare skog i norr

Prisutvecklingen skiljer sig kraftigt mellan olika delar av landet. Skåne Blekinge och Halland har de allra högsta genomsnittspriserna på 664 kronor per skogskubikmeter medan Värmland och nordvästra Västra Götaland hade den högsta prisökningen på 11,6 procent.

I norra Sverige sjönk priserna däremot. Ett större utbud av skogsfastigheter i norra Sverige jämfört med tidigare år tros ha bidragit till prissänkningen.

I juli drabbades bland annat Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län av omfattande och svårsläckta skogsbränder. Den brandhärjade ytan uppskattas till cirka 25 000 hektar.

Chockfas

För gemene man kändes det som att hela Sverige brann och för dem som drabbades var det en katastrof emotionellt. Men utifrån ett nationellt ekonomiskt perspektiv hade de en väldigt liten betydelse, säger Freij.

Skog som brunnit kan användas som bränsle eller timmer och drabbade skogsägare får oftast ersättning för skog som måste avverkas. Efter stormen Gudrun och Västmanlandsbranden 2014 såg man att många skogsägare köpte ny skog i närliggande områden, vilket ledde till stigande priser i de områdena.

Enligt Anna Melin-Nyström, skogsmästare och fastighetsmäklare, verksam bland annat i Värmland och Dalarna är det för tidigt att se hur fjolårets bränder kommer att påverka priset på skogsfastigheter.

Man har inte fått pengarna från försäkringarna. Man har bara hämtat sig från chocken och skogsägaren måste fundera på vad man vill med sitt skogsägande.

Låg belåningsgrad

Enligt Johan Freij har haft den fösta prissänkningen på skogspris setts i Södra Sverige, vilket indikerar att kurvan planar ut. Minskad efterfrågan på trä- och massavaror globalt har också konstaterats.

Hur det smittar av sig på fastighetsmarknaden återstår att se.

Markus Helin på LRF tror dock att priset på skogsmark kommer att förbli stabilt under 2019. Detta på grund av det fortsatt låga ränteläget och fortsatt stark efterfrågan på skogsråvara.

Skogsägare generellt är lågt belånade. Riksbankens prognostiserade räntehöjningar påverkar därför inte skogsinvesteringar nämnvärt.

Annons

Annons

Annons