Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Dokumenterat säkra ställningar tryggar tidplan och arbetsmiljö

Vid Slussen i Stockholm pågår en av Sveriges största och mest komplexa entreprenader. Byggnadsarbetare och entreprenadmaskiner samsas med kollektivtrafik, fotgängare och bilar som passerar området. För att trygga en säker arbetsplats har Skanska upphandlat ställningsentreprenader där både dokumentation och utförande håller en påfallande hög nivå.

Slussen. Foto: Magnus Strindberg
Slussen. Foto: Magnus Strindberg
Slussen. Foto: Magnus Strindberg
Slussen. Foto: Magnus Strindberg
Slussen. Foto: Magnus Strindberg
Slussen. Foto: Magnus Strindberg
Publicerad av
Redaktionen - 04 mar 2019

Sjöbergs Ställningar bygger arbetsställningar, trapptorn, gångbroar och stämp i Slussen-projektet. Varje ställning ritas upp och dokumenteras i Skanskas APD-plan. Ändringar i ställningarna dokumenteras dessutom kontinuerligt. Detta innebär att Arbetsmiljöverkets krav på plan för uppförande, användning och nedmontering uppfylls.

För att uppfylla beställarens krav på dokumenterade underlag har Sjöbergs Ställningar satsat helhjärtat på att projektera alla ställningar i Layhers mjukvara LayPLAN CAD, ett insticksprogram till AutoCAD.

- När det gäller Slussen-projektet så är avtalet utformat så att om det blir en enda modifiering på plats så måste jag rita om eller uppdatera ställningen i LayPLAN CAD så att den stämmer överens med verkligheter och se över om någon skett med beräkningen. Det är en säkerhetsrutin som Skanska kräver, allt ska dokumenteras. Vi på Sjöbergs Ställningar tar alltid på oss ansvaret för att ställningen är i gott skick. Det händer allt möjligt vid Slussen, de spränger, gräver, bygger och så vidare, berättar Jonas Isaksson Greman, Sjöbergs Ställningar.

Utöver ställningar har även Layhers LOTS-trappor monterats. LOTS-trappor är bredare än ordinarie branschstandard vilket medför en säkrare, snabbare och komfortablare förflyttning mellan arbetsplatsområdets olika delar. 

Säkerhet och planering för en attraktiv bransch  
Tidspress, otillfredsställande kommunikation och bristfällig dokumentation framhålls ofta som viktiga orsaker till arbetsplatsolyckor. Ett varnande exempel är Citybanan, ett projekt som tragiskt nog krävde sex byggnadsarbetares liv.

Slussen-projektet har däremot en tydlig vision för arbetsplatssäkerheten. Eventuella tillbud utreds och dokumenteras, med den tydliga målsättningen att undvika upprepningar och därmed nå målet om noll dödsfall i arbetet.

En förutsättning för säkra arbetsställningar är att alla montörer har utbildning för uppförandet och att ställningarna är typkontrollerade av RISE, f.d. SP, vilket uppfylls av Sjöbergs Ställning och Layhers ställningssystem.

Genom att prioritera säkerhet och planering framför lägsta pris och forcerade tidplaner kan alla inom bygg- och anläggningsindustrin  vara med och skapa en sund och attraktiv bransch med långsiktig återväxt.

Säkra ställningar från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Företaget, som har tillverkning i södra Tyskland, satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium.

Vill du veta mer om säkra ställningar från Layher, läs mer på www.layher.se

Annons

Annons

Annons