Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Äldre kvinnor uteblir från etableringsinsats

Johan Nilsson/TT: Arbetsförmedlingen, här företrädd med den tidigare symbolen, konstaterar att övergången till tillfälliga uppehållstillstånd har lett till att färre kvinnor, de med sämst förutsättningar till jobb, deltar i etableringsinsatser. Arkivbild.
Johan Nilsson/TT: Arbetsförmedlingen, här företrädd med den tidigare symbolen, konstaterar att övergången till tillfälliga uppehållstillstånd har lett till att färre kvinnor, de med sämst förutsättningar till jobb, deltar i etableringsinsatser. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 19 jun 2019

Det som oroar oss är att var femte kvinna med tillfälligt uppehållstillstånd inte kommer till oss för att delta i etableringsinsatser, säger Linnea Wickström Östervall på Arbetsförmedlingens enhet för utvärdering, som har skrivit rapporten.

Bland kvinnorna som fått permanent uppehållstillstånd deltar nästan alla. Bara 3-4 av 100 uteblir från etableringsinsatser. Linnea Wickström Östervall säger att skillnaden i deltagande ser ut att vara en konsekvens av att lagen vad gäller uppehållstillstånd ändrades 2016 och tillfälliga uppehållstillstånd blev huvudregel.

Satsar på mannen

Andra saker som kan spela in är att kvinnor stannar hemma när familjen satsar på att mannen i familjen ska få jobb, eftersom jobb och försörjning är ett krav för att omvandla det tillfälliga uppehållstillståndet till ett permanent.

Det är framför allt kvinnor som är lite äldre och som har kort eller ingen utbildning, och har tillfälliga uppehållstillstånd, som uteblir från etableringsinsatser. Men det är just den gruppen som behöver mest stöd för att komma ut på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingen.

"En utmaning"

Vår förhoppning är att en del av det vi redan gör när det gäller satsningar för utrikesfödda kvinnor ska bidra till att den här gruppen ska tycka det är mer intressant att försöka etablera sig på arbetsmarknaden, säger Linnea Wickström Östervall.

Hon tillägger att det i och för sig kan vara "en utmaning" i det läge med neddragningar som Arbetsförmedlingen går igenom. Men det är angeläget att söka upp kvinnorna för att få göra klart för dem att det är viktigt för både deras egen, och deras barns, framtid att de får jobb.

Annons

Annons

Annons