Mötesplatsen för dig inom Industri och Näringsliv, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Kraftig ökning av antalet inkassoärenden

Fredrik Sandberg/ TT: 1,2 miljoner svenskar hade inkassoärenden vid slutet av 2018, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Sammanlagt handlar det om 88,1 miljarder kronor. Arkivbild.
Fredrik Sandberg/ TT: 1,2 miljoner svenskar hade inkassoärenden vid slutet av 2018, enligt statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Sammanlagt handlar det om 88,1 miljarder kronor. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 20 jun 2019

Allt fler svenskar är sena med att betala sina räkningar. Det blir tydligt i Svensk Inkassos rapport "Svensk Inkasso 2019", där statistik från Sveriges inkassoföretag samlats in och analyserats.

Över en fyraårsperiod har antalet personer med skuld till inkassobolag i Sverige ökat med 42 procent, och vid slutet av 2018 hade 1,2 miljoner personer inkassoskulder. Totalt handlar det om 88,1 miljarder kronor i form av räkningar som inte betalats i tid.

E-handeln påverkar

Flera faktorer antas ligga bakom det stora skuldberget. Bland annat en ökad e-handel med kreditköp i kombination med kortare förfallotider på räkningar.

Förr var förfallotiden för en faktura ofta 30 dagar. I dag har man kanske 14 eller 10 dagar på sig att betala, säger Fredrik Engström och tillägger:

I dag kan man också köpa saker för väldigt låga belopp på faktura. Handlar man en pizza eller mjölk på faktura så kanske det händer att räkningen glöms bort.

Från 2017 till 2018 ökade antalet personer med inkassoskulder från ungefär 1 miljon till 1,2 miljoner, enligt rapporten. Trenden, som pågått under flera år, kan också vara ett tecken på en förändring i konjunkturen, enligt Svensk Inkasso.

Man kan ju se det som att förmågan för hushållen att betala skulderna var lägre 2018 än 2017, till exempel. Att fler personer lever med en begränsad ekonomi och har svårare att betala sina räkningar i tid.

Kan få stora konsekvenser

Fortsätter trenden kan det få konsekvenser ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, enligt Engström.

Det finns ett samhällsekonomiskt problem i det. Om fler personer får inkassoskulder och därmed stängs ute från kreditmarknaden minskar också den totala köpkraften, vilket i sin tur påverkar företagen som säljer produkterna. Speciellt mindre företag, som är måna om att få in sina pengar i tid, säger han.

Nu efterfrågar organisationen bättre kontroll från företag som säljer varor på kredit.

Det är verkligen viktigt att det görs en kontroll över betalningsförmågan hos en person innan man beviljar ett lån, säger Engström.

Även om antalet inkassoärenden växte kraftigt förra året låg den procentuella andelen fall som hamnade hos Kronofogden på samma nivå som 2017, enligt rapporten.

Man ska komma ihåg att en klar majoritet, uppskattningsvis 85 procent av alla inkassoärenden, betalas innan det går vidare till nästa instans, säger Fredrik Engström.

Annons

Annons

Annons