Här byggs nytt innovationscenter för metallutvinning

Ill: Orano

Kärnenergijätten Orano, tidigare Areva, har nyligen lagt grundstenen för ett nytt metallurgiskt innovationscenter, Centre d'innovation en métallurgie extractive (Cime), i Frankrike.

Det är en investering på 30 miljoner euro. Byggnaden på 8300 kvadratmeter i tre nivåer uppförs i Bessines-sur-Gartempe och ersätter en befintlig forskningsverksamhet på samma plats.

– Under de senaste två åren har Orano-koncernens önskan att upprätthålla verksamhet vid industriområdet Bessines-sur-Gartempe lett till att vi initierat flera stora projekt, inklusive byggandet av ett innovationscenter för utvinningsmetallurgi, säger Bruno Guérin, kommunikationschef på Orano.

Tanken är att Cime ska stärka Oranos kärnenergicykel nedströms men också utvidga verksamheten utanför koncernen. Innovationscentet planeras öppnas 2021.

Föregångaren till Cime är i gruvkretsar erkänt som ett internationellt forsknings- och utvecklingscenter i framkant när det gäller nya gruv- och mineralkemitekniker och ligger bakom mer än 100 patent.

Här har man under de senaste 20 åren utvecklat nya uranutvinningstekniker och cancerterapier.

I anslutning till det nya centret kommer Oranos dotterbolag Orano Mining att uppföra två lagerbyggnader om 3000 kvadratmeter vardera för lagring av utarmad uranoxid (U308). I tio byggnader mellanlagras redan 170 800 ton använt kärnbränsle och där håller lagerytorna på att ta slut.