Stockholm lägger krispaket för småföretag

Fredrik Sandberg / TT: Stockholms grönblåa majoritet Karin Ernlund (C), Jan Jönsson (L), Anna König Jerlmyr (M), Daniel Helldén (MP) och Erik Slottner (KD. Arkivbild

Mindre företag står för 30 procent av skatteintäkterna i Stockholms stad. Och företag med färre än 50 anställda står för de flesta jobben i staden.

Det här är vår basnäring, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Många företag, inte minst inom besöksnäringen, riskerar att gå i konkurs. Det är viktigt att här och nu kunna mildra effekterna, och från stadens sida göra vad vi kan för att underlätta.

Krispaketet innehåller en rad åtgärder, där mycket handlar om att tillfälligt kunna få uppskov på att betala olika former av kommunala avgifter.

Företag som hyr av något av de kommunala fastighetsbolagen kommer exempelvis att kunna få uppskov med att betala hyran. Torghandlare och foodtrucks kan få slippa betala markupplåtelseavgift.

Hårt pressade restauranger kommer att kunna dra ned på ordningsvakter, som kan vara en stor kostnad för en enskild restaurang.

Staden kommer också att underlätta hanteringen av bygglovsansökningar, exempelvis för att uteserveringar ska kunna komma igång snabbare.