Datadriven teknologi för konstruktion

Bild: CADMATIC

Affärsutvecklingsdirektörerna Jari Pynnönen och Tommy Norström på CADMATIC, tycker till om datadriven teknologi inom konstruktion.

Processindustrin världen över går för tillfället igenom en digital revolution som skapar och förändrar existerande affärsmodeller. Detta är möjligt tack vare digitalisering av tillgänglig information som erbjuder processindustrin nya möjligheter och verktyg. Men vad handlar det hela egentligen om? Här får ni läsa om CADMATICs affärsutvecklingsdirektörer Jari Pynnönens och Tommy Norströms tankar kring datadriven teknik och konstruktion.

Allt design- och konstruktionsarbete börjar med datainsamling. Data från den preliminära designprocessen, specifikationer, kundens behov, och i allt högre grad data från olika öppna källor. Statistik, kartor, foton, trafikstatistik och praktiskt taget all relevant information från de olika faserna i designprocessen. All information bör lagras så att den är lättillgänglig i alla skeden av designprocessen.

Det här kan vara en stor utmaning, men är datadriven teknologi inom konstruktion något nytt?

”Egentligen inte” svarar Jari Pynnönen ”Databaserad teknologi började användas redan på 1990-talet, vilket innebär att utvecklingen av datainnehåll i olika designdokument har gått hand i hand med den tekniska utvecklingen. Målen har varit de samma under alla dessa år och framstegen har varit systematiska. Man har strävat efter att göra designprocessen mer effektiv genom att använda data från tidigare projekt, bättre förändringshantering och att dela information mellan de olika parterna. ”

Jari drar andan innan han fortsätter.

”I början av seklet var emellertid den mest aktuella termen, åtminstone tillfälligt, BIM, som står för Building Information Modelling. Tyvärr orsakade detta en hel del förvirring när datamodeller, produktmodeller, modellering, produktdatamodeller och alla möjliga andra termer blandades ihop. Speciellt då människor dessutom antog att man med datamodeller endast avser en 3D-modell. ”

 

bild
Affärsutvecklingsdirektör (MKB) Jari Pynnönen säger att man började använda datadriven teknik på 1990-talet.

 

Vad används datan till?

Att förväxla termerna ”datamodell” och ”3D-modell” är förståeligt, eftersom en modern 3D-modell kan utgöra kärnan i  datadriven verksamhet. Men det är inte fråga om en enkel tredimensionell bild, utan en databas som innehåller all data som behövs för projektet.

"En datamodell kan också innehålla 2D-bilder och i princip nästan vad som helst", förklarar Jari. ”Modellen förändras och växer, allt eftersom projektet framskrider. På så sätt blir modellen en slags digital tvilling, eller en databaserad klon av den existerande verkligheten. ”

Vad är fördelarna med datadriven teknologi inom konstruktion? Tommy Norström, ger några exempel.

”I en datadriven  designprocess kan man i prefabrikationsskedet mata in data för att optimera tillverknings- och konstruktionsskedena. Likaså styr modellen installationssekvensen för praktiskt taget hela konstruktionsprocessen, tillägger Norström. "Och all data som genererats under processen matas in tillbaka till datamodellen, vilket gör att man kan övervaka projektets framsteg."

 

bild
Enligt Affärsutvecklingschef (Process & Industry) Tommy Norström kan data som matas in i prefabriceringsprocessen hjälpa till att undvika problem inom tillverkning och konstruktion.

 

När allt designarbete sker i samma databas, har alla parter uppdaterad information om projektets status och den data de behöver till hands. Detta leder till både bättre kvalitet och produktivitet i designarbetet.

”En av våra större kunder meddelade att deras projektlängd har minskat i genomsnitt med 30%”, tillägger Jari Pynnönen.

Vill ni veta mer om data driven teknik eller CADMATICs övriga lösningar, vänligen kontakta Janne Hallgren på, janne.hallgren@cadmatic.com eller besök vår webbsida www.cadmatic.com/en/process-and-industry