HS2 använder virtuell verklighet för att få liv i den framtida järnvägsstationen Old Oak Common

Eye-tracking-teknik monterad på VR-headset kommer i detalj att visa hur ögat rör sig runt stationens interiörer och om det eventuellt förekommer något som kan motsäga eller förvirra passagerare. Detta kan sedan avlägsnas genom enkel och stressfri digital åtgärd. Foto: HS2

Storbritanniens största infrastrukturprojekt och framtida höghastighetsjärnväg HS2 kommer att använda den digitala virtuella verkligheten för att kunna bedöma och vid behov förfina dess design för att hjälpa passagerare att röra sig smidigt och effektivt runt Old Oak Common station.

HS2 använder virtuell verklighet för att skapa pulserande liv i och runt den framtida stationen

I en innovativ världs första virtuella verklighet (VR) utvecklas en kombination av ögonspårning och känselteknik och används för att utveckla hur passagerare kommer att navigera sig runt i den nya HS2-stationen.

Som en del av sitt innovationsprogram arbetar HS2 Ltd med design och teknik SME CCD Design & Ergonomics och stationsdesigner WSP för att utveckla effektiv och stressfri "wayfinding" för en kvarts miljon människor som kommer att använda det nya 14-plattformsnavet i nordvästra London varje dag.

Den framgångsrika utplaceringen av nyskapande innovationer när det gäller att utveckla HS2s station på Old Oak Common möjliggör att tekniken kan användas för att designa andra HS2-stationer, liksom andra stora byggnader som måste hantera ett stort antal människor effektivt, nklusive sportarenor och konserthus.

Detta kommer att kopplas ihop med känslig programvara som observerar besökarens ansiktsuttryck och övervakar hjärtfrekvensförändringar orsakade av den visuella stimulansen som skapas av stationen och dess virtuella verkligheter.

De uppgifter som samlas in av CCD kommer att göra det möjligt för höghastighetsprojektet HS2 Ltd och stationsdesigners att bedöma och, vid behov, förfina konstruktioner för att hjälpa stationens passagerare att röra sig smidigt och effektivt runt denna 100 000 kvadratmeter stora järnvägsstation.