Var tionde dansk sjuksköterska i strejk

Ritzau/TT: Rigshospitalet i Köpenhamn. Drygt 5|000 danska sjuksköterskor gick ut i strejk på lördagen. Arkivbild.

Det är det enda sättet vi kan sätta ytterligare press på arbetsgivarna, som pressar sjuksköterskorna hårt i vardagen, säger Grete Christensen, ordförande för det danska sjuksköterskefacket DSR.

Strejken kommer inte att omfatta cancervård, barn och psykiatri. Inte heller coronavården. Frågan huruvida det är en lämplig tidpunkt att strejka under en nationell hälsokris har varit uppe, säger Grete Christensen.

Vi har diskuterat detta, men jag måste säga att corona och sjuksköterskornas roll i vården av coronapatienterna är en bidragande orsak till att vi står där vi står.

Sjuksköterskor i kommunerna Odense och Silkeborg har tvingats avbryta strejken, eftersom kommunerna i båda fallen bedömer att de anställda inte kan avvaras om man ska klara de mest nödvändiga arbetsuppgifterna.

Den danska S-regeringens stödpartier Socialistisk Folkeparti och Enhetslistan, liksom Dansk Folkeparti, har uttryckt stöd för sjuksköterskornas krav. Partierna anser att det krävs politiska åtgärder för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.

I likhet med sjuksköterskorna kritiserar de tre partierna 1969 års tjänstemannareform för att ha lett till låga löner i kvinnodominerade yrken.