Kinas största fastighetsbolag Evergrande hotas av konkurs

Kinesiska fastighetsbolaget Evergrandes huvudkontor. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: CRCHF

Nu har också oroligheter på de europeiska aktiemarknaderna skapat problem i Kina och landet kan potentiellt drabbas av en ny finanskris, uppskattar analytiker.

Den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande är på väg att gå i konkurs, men kan eventuellt räddas av statligt stöd. 

Evergrande är, enligt Reuters, Kinas näst största fastighetsutvecklare och har haft stor tillväxt de senaste åren, när det har varit fart på bostadsmarknaden.

Evergrande har en total skuld på 305 miljarder dollar. Detta motsvarar ungefär Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, och cirka två procent av Kinas BNP.

Problemen på Evergrande är inte nya, men på senare tid har rykten om en konkurs flyttat närmare, eftersom företaget inte kan betala av sin skuld för tillfället.

Fastighetssektorn står för ungefär en fjärdedel av Kinas ekonomi, och oron är bland annat att en konkurs kan skapa en snöbollseffekt i förhållande till både Kina och andra delar av världen.

Kurser faller också i Europa

Under de senaste veckorna har den hotande konkursen främst lett till fallande aktiekurser i Kina, men på måndag kan den också ses i Europa, där aktier faller över större delen av kontinenten.

Flera medier kopplar samman situationen på Evergrande med kraschen av den amerikanska investeringsbanken Lehman Brothers 2008, vilket bidrog till att utlösa finanskrisen.

Evergrande är inte en bank som Lehman Brothers, och majoriteten av företagets skuld är i Kina och inte förgrenad till finanssystemet på samma sätt som hos Lehman Brothers.