Siemens Mobility levererar 50 hybridlok till DB Cargo och DB Bahnbau Group

Visualisering av Siemens hybridlok typ Vectron Dual Mode. Bild: Siemens AG

DB Cargo AG och DB BahnBaubau GmbH har beställt totalt 50 lok från Siemens Mobility. Hybridlok av typen Vectron Dual Mode kommer att levereras med specifika anpassningar för de applikationer som planeras av DB Cargo och DB Bahnbau Group. Fordonen kan köras antingen med diesel eller el.

Med denna order "plockar" DB ur en option från ett ramavtal som slöts i september 2020. DB Cargo-flottan kommer därmed att växa till 146 Vectron Dual Mode-lok och DB Bahnbau Group kommer för första gången att ta emot fyra lok av denna typ. Leveransen av loken kommer att starta 2026 och produktionen kommer att ske vid Siemens Mobility-fabrik i München-Allach.

Siemens Mobility har redan sålt Vectron Dual Mode 195 gånger till 18 kunder. Loket är baserat på beprövade Vectron-komponenter. Den är designad för 15 kV AC-spänningssystemet och utrustad med tågskyddssystemet PZB.

Pressmeddelande Siemens Mobility