Uniper avskriver Nord Stream 2

Unipers energilagringsanläggning i Tyskland. Foto: Uniper

Med tanke på den ryska invasionen av Ukraina stoppar den tyska energikoncernen Uniper sina investeringar i Ryssland och skriver av sitt engagemang i Nord Stream 2.

Den Düsseldorfbaserade energikoncernen Uniper gör en strategisk helomvändning inför rysk aggression i Ukraina.

Företaget meddelade att det inte skulle göra några nya investeringar i Ryssland. Inga medel skulle för närvarande överföras till det ryska kraftverksdotterbolaget Unipro. I slutet av förra året inledde Uniper försäljningen av Unipro.

Förlust på 100 miljoner euro

Denna process kommer att stoppas tills vidare och kommer att återupptas så snart som möjligt.Dessutom kommer Uniper att skriva av sitt lån till Nord Stream 2 AG på ett belopp av 987 miljoner EUR, inklusive ränta som har uppkommit hittills.

Uniper är en av de största kunderna till den ryska gaskoncernen Gazprom och en av fem västerländska finansiella partners för gasledningen i Östersjön, som har färdigställts men ännu inte kan tas i drift på grund av utestående tillstånd.

Totalt misslyckande?

Den federala regeringen hade stoppat godkännandeprocessen för tillfället. Det är oklart om pipelinen fortfarande har en chans på lång sikt eller om den har misslyckats totalt, vilket många bedömare tror är mer troligt.

Det schweiziska projektföretaget Nord Stream 2 AG har redan sagt upp alla sina anställda, men har enligt egna uttalanden ännu inte ansökt om insolvens.Innan Uniper hade Wintershall Dea redan skrivit av sitt engagemang i Nord Stream 2.

Uniper måste nu också avstå från förväntade årliga ränteintäkter på cirka 100 miljoner euro.Det ryska kraftverksdotterbolaget Unipro, där Uniper äger 83,73 procent, genererade nyligen runt en femtedel av Unipers rörelseresultat.