"Om hela Maersks flotta skulle segla på grön metanol skulle det krävas 20 miljoner ton"

Maersk-fartyg "Mc Kinney Möller" i Bremerhaven. Foto: Wikipedia Common, kredit: Walter Rademacher

Det skulle krävas enorma mängder grön metanol om Maersks hela containerflotta skulle segla på det hållbara bränslet.

Det är möjligt, säger Maersk, även om företaget inte har några omedelbara planer på att bara använda grön metanol.

Maersk har för närvarande 12 containerfartyg i orderboken för segling på grön metanol, med det första satsen som ska levereras 2024. Men vad skulle det krävas om hela Maersks flotta skulle använda grön metanol?

Ganska orealistiskt scenario

I samband med en konferens nyligen under rubriken ”Decarbonizing Shipping'” konstaterade Berit Hinnemann, chef för decarbonization på Maersk, att det skulle krävas inte mindre än 20 miljoner ton grön metanol varje år för att täcka Maersks hela flotta.

Detta är dock i alla fall ett ganska orealistiskt scenario för närvarande.

Under sin presentation förklarade Berit Hinnemann att Maersk aktivt söker efter flera olika vägar för att säkra bränsleflottans bränslebehov, inklusive biodiesel och grön ammoniak som alternativ till metanol.

Enligt avsiktsförklaringar har Maersk redan säkrat 745 000 ton till 2025, vilket är mer än tillräckligt för att täcka de 12 största fartygens behov.

Ser man framåt mot 2030 blir antalet dock betydligt högre – men ändå lägre än vad hela flottan kommer att kräva. Enligt Berit Hinnemann kan behovet av grön metanol potentiellt nå 6 miljoner ton år 2030, medan det hittills endast har säkrats 745 000 ton för perioden via ingångna avsiktsförklaringar.

I sin presentation betonade Berit Hinnemann att det inte finns tid för ett övergångsbränsle, men det här decenniet ser hon grön metanol i kombination med biodiesel som den enda skalbara lösningen i tiden fram till att grön ammoniak eller tills andra alternativ är redo att användas.