Voith håller stilen i en utmanande marknadsmiljö med ökad försäljning och vinst

Voith Paper ökade återigen märkbart orderingången till 1,24 miljarder euro, vilket motsvarar en tillväxt på 9 procent. Bild: Voith Group

Under de första sex månaderna (1 oktober 2021 till 31 mars 2022) av innevarande räkenskapsår 2021/22 utvecklades Voith Group robust i en marknadsmiljö som präglades av globala kriser.

I alla tre divisionerna av kärnverksamheten, Hydro, Paper och Turbo, kunde Voith hålla ställningarna och avsevärt öka både försäljning och EBIT över hela koncernen. Orderingången översteg återigen den redan starka siffran föregående år.

Med 2,34 miljarder euro var koncernens försäljning märkbart (plus 14 procent) över nivån för samma period föregående år (2,06 miljarder euro).

Högsta nivå

Justerat för valutaeffekter motsvarar det en ökning med 11 procent. Med 2,71 miljarder euro var orderingången något högre än föregående år (2,63 miljarder euro);

Orderstocken, som steg fram till den 31 mars, på 6,80 miljarder euro, var till och med högre än den redan höga nivån föregående år (6,25 miljarder euro) och därmed på den högsta nivån någonsin.

Voith kunde också öka rörelseresultatet avsevärt under första halvåret. EBIT ökade med 15 procent till 94 miljoner euro, nettovinsten för året var 16 miljoner euro. Soliditeten ökade till 22 procent och likviditetsläget var fortsatt stabilt.

- Mot bakgrunden av de nuvarande globala kriserna, som redan har en betydande inverkan på våra marknader, kan vi vara nöjda med vår utveckling under det första halvåret: Voith fortsätter att vara i robust operationell och finansiell kondition. Vår breda sektoriella och geografiska positionering har bidragit till detta, liksom vårt fokus på hållbara teknologier, som blir allt viktigare, förklarar Dr. Toralf Haag, vd för Voith Group.

Öppna tillväxtmarknader

Under de senaste sex månaderna har Voith gjort ytterligare framsteg när det gäller att expandera sin kärnverksamhet med tanke på megatrenderna av koldioxidutsläpp och digitalisering och även när det gäller att öppna upp nya tillväxtområden.

Fokus ligger här på områdena vätgasteknik, energilagring, elektriska drivsystem och digitala tågkopplingar.

- Den nuvarande diskussionen om snabbare utbyggnad av förnybar energi och energisäkerhet gör det tydligt att vi är väl positionerade med vårt strategiska fokus på hållbara teknologier inom alla våra tre affärsområden, med vattenkraft som den viktigaste förnybara energin, med resursbesparing. papperstillverkning och med alternativa drivtekniker. Vi kommer att fortsätta att utveckla vår portfölj inom dessa områden och på så sätt bidra till industriell hållbarhet”, säger Haag. - Detta återspeglas också positivt i våra siffror.

Gedigen utveckling inom alla delar av koncernen

Under det första halvåret noterade Voith Hydro Group Division en stabil försäljning på 487 miljoner euro jämfört med föregående år. På grund av den cykliska projektverksamheten inom vattenkraftsektorn fick Voith Hydro färre order än under samma period föregående år.

Detta låg dock kvar på en stabil nivå (577 miljoner euro). Rörelseresultatet var positivt med 3 miljoner euro.

Voith Paper fortsätter att växa

Försäljningen ökade markant under första halvåret till 1,07 miljarder euro (föregående år: 832 miljoner euro). Voith Paper ökade återigen märkbart orderingången till 1,24 miljarder euro, vilket motsvarar en tillväxt på 9 procent.

Divisionen kunde också bekräfta den positiva trenden i rörelseresultatet och förbättras avsevärt till 70 miljoner euro (föregående år: 53 miljoner euro).

Trots en marknadsmiljö som tappade fart inom området för mobilitetslösningar, noterade Voith Turbo Group Division en märkbart högre orderingång på 844 miljoner euro, delvis på grund av en återupplivning av investeringar i industrisektorn. Samtidigt kunde Voith Turbo rapportera en försäljningsökning på 5 procent till 742 miljoner euro (föregående år: 707 miljoner euro). EBIT ökade också under första halvåret till 21 miljoner euro (föregående år: 18 miljoner euro).

Utsikter: Konjunkturnedgång förväntas

Den ökande osäkerheten på grund av den för närvarande mycket utmanande och volatila marknadsmiljön, Rysslands angrepp på Ukraina, nedstängningar i Kina, materialprishöjningar, störningar i försörjningskedjan, påverkade redan Voith Groups rörelseresultat under första halvåret 2021/22.

Även om effekterna av de utomordentligt svåra allmänna förhållandena för affärerna under andra halvåret för närvarande är svåra att bedöma, håller Voith-koncernen fast vid sitt mål att öka försäljningen och resultatet under innevarande räkenskapsår och därmed fortsätta på vägen mot lönsam tillväxt.