MAN:s forskning fokuserar på tillämpningar angående autonom in- och utfart från hållplatserna med högre precision

MAN Truck & Bus har tillsammans med 14 andra partners från fordons- och leverantörsindustrin, mjukvaruutvecklare och forskningsinstitutioner genomfört projektet som fått namnet @CITY som är en förkortning för "Automatiserade bilar och intelligent trafik i staden". Foto: MAN

- Med autonom (självkörande) tillgång till hållplatsen uppnår föraren optimal positionering för passagerare, ökad säkerhet genom digital interaktion med andra autonoma fordon och minskat däckslitage, Konstaterade MAN Bus & Truck i en färsk rapport.

Det är en av slutsatserna efter ett fyraårigt forskningsprojekt och testning av autonoma körfunktioner för att uppnå säker, effektiv och bekväm stadstrafik i framtiden. MAN Truck & Bus har tillsammans med 14 andra partners från fordons- och leverantörsindustrin, mjukvaruutvecklare och forskningsinstitutioner genomfört projektet som fått namnet @CITY som är en förkortning för "Automatiserade bilar och intelligent trafik i staden".

MAN:s andel i detta har varit att fokusera på tillämpningar för kollektivtrafiken med huvudtyngdpunkt på autonom in- och utfart från hållplatserna med hög precision.

Fördelar

Att automatisera den här funktionen har många fördelar. Att bussen stannar på exakt samma plats och ända fram till trottoarkanten varje gång gör på- och avstigning bekvämare och tryggare för passagerarna. Dessutom ökar den totala säkerheten. Olika övervakningssystem håller koll på all annan trafik och ingriper vid kollisionsrisk. Och när bussen är på väg att lämna hållplatsen igen och föraren tänder riktningsljuset, skickar bussen signaler bakåt till andra autonoma fordon att stanna och släppa bussen i trafiken.

Men även när det gäller underhåll har autonom in- och utfart från hållplatserna stora fördelar. Där det finns trottoarer intill hållplatsen är det en fördel att komma så nära som möjligt. Vid manuell körning händer det ofta att däcken krockar med trottoarkanten med stort slitage som följd. Med lågbyggda bussar kan det också lätt uppstå karosskador.

Inte riktigt nytt

Tankesättet med automatisk in- och utfart från hållplatsen är faktiskt inget nytt. Denna skribent var med och testade ett sådant projekt redan på 80-talet. Tekniken på den tiden "ärvdes" från industrin, där materialbilar kunde köra autonomt i fabriker och lagra med hjälp av signaler från ett kabelnät infräst i golvet. Likaså gjordes försök att ta sig in och ut från busshållplatser.

Systemet fungerade det, men blev aldrig en framgång på grund av bristande flexibilitet. Hade man kapat kablar som passar en 12 meter lång buss med en hjulbas på 6 meter skulle systemet inte passa bra med andra husstorlekar.

Detta behöver man inte ta hänsyn till idag där all nödvändig utrustning är integrerad i den bussen och anpassad efter det enskilda fordonets mått.

Källa: MAN Truck & Bus