VR Group hade 1,2 miljoner långväga passagerare i juni

I VR:s lokaltrafik var punktligheten i juni 94,8 procent. Foto: VR Group

I juni gjordes totalt cirka 1 226 000 resor inom inrikes långväga transporter, cirka 70 procent fler än i juni 2021 och 3 procent fler än 2019.

VR Transpoints järnvägstransportvolymer var 25 procent lägre i juni jämfört med ett år sedan, och cirka 2,3 miljoner ton gods transporterades på järnväg.

Totalt har 5,64 miljoner inrikes långväga transportresor gjorts i år mellan januari och juni och 14,9 miljoner ton gods har transporterats på järnväg.

Banarbeten försenade

Resandet ökade mest i juni jämfört med maj mellan Helsingfors och Tammerfors (+95 procent), mellan Helsingfors och Vasa (+94 procent) och mellan Helsingfors och Seinäjoki (+94 procent).

- Tyvärr slutade en annars utmärkt juni med tågförseningar på grund av förlängningen av banarbetets tidtabeller. Vi beklagar verkligen det besvär som orsakats våra passagerare. Även om banarbetena inte ligger i våra händer, är passagerarnas komfort och resa, och för oss är kundnöjdheten alltid det viktigaste", säger VR Groups finanschef Erkka Repo.

En minskning av VR Transpoints transportvolymer

Inom VR Transpoints järnvägstransporter minskade transportvolymerna i juni med 25 procent jämfört med föregående år och var 2,3 (3,1) miljoner ton.

Trafiken till Ryssland står still

I juni minskade inrikes järnvägstransportvolymer med 5 procent och utrikestrafiken med 64 procent jämfört med föregående år. I år har 14,9 (18,5) miljoner ton gods transporterats på järnväg mellan januari och juni, vilket är cirka 20 procent mindre än föregående år. Östtrafiken kommer successivt att upphöra i slutet av året.

Junis punktlighet påverkades mest av skäl som uppstod på banan. I juni berodde förseningarna till stor del på orsaker relaterade till järnvägsmiljön, särskilt problem som orsakats av Järnvägsverkets banarbeten.

Punktligheten för fjärrtrafiken i juni var 79,0 procent. Punktlighetsmålet uppnås inte om fjärrtåget är 5 minuter eller mer försenat. De primära sena incheckningarna delades upp i VR-skäl (18 procent), spårrelaterade skäl (65 procent) och andra skäl (17 procent).

Punktlighetsmålet uppfylldes inte

I VR:s lokaltrafik var punktligheten i juni 94,8 procent. Punktlighetsmålet är inte uppfyllt om pendeltåget är 3 minuter eller mer försenat. Orsakerna till förseningen delades in i VR-skäl (11 procent), orsaker på grund av banan (61 procent) och övriga skäl (28 procent).

Den genomsnittliga förseningen för HRT-pendeltågen fortsatte sin utmärkta utveckling och var 0,58 minuter i juni. Orsakerna till förseningen är uppdelade i VR-skäl (8 procent), orsaker på grund av spåret (66 procent) och övriga orsaker (26 procent).

Källa: VR GROUP