Smurfit Kappa investerar 11,5 miljoner euro i pappersbruket tyska Zülpich

Bruket i Zülpichs drivs nu av en kombination av egen biogas, som är en biprodukt från dess cirkulära vattenreningsverk. Foto: Smurfit Kappa

Smurfit Kappa Group har genomfört ett storskaligt hållbarhetsprojekt vid sitt pappersbruk i Zülpich i Tyskland, vilket avsevärt minskar anläggningens CO2-utsläpp.

- Investeringen på 11,5 miljoner euro inkluderade en stor omkonstruktion av anläggningens flerbränslepanna för att ge företaget en mer hållbar bränslekälla för generering av ånga och elektricitet, skriver Smurfit Kappa.

En bioprodukt

Bruket drivs nu av en kombination av egen biogas, som är en biprodukt från dess cirkulära vattenreningsverk, naturgas, och de restmaterial eller så kallade "rejekt" som uppstår i pappersåtervinningsprocessen som annars skulle betraktas som avfall. Brukets panna kommer också att använda rejekt från Parenco- och Roermond-anläggningarna.

Projektet minskar CO2-utsläppen vid Zülpichs pappersbruk med mer än 25 procent och sparar 55 000 tpy CO2, vilket motsvarar en 2-procentig minskning av Smurfit Kappas globala koldioxidutsläpp.

Tillverkar brun återvunnen wellpappråvara

Företaget har som mål att uppnå en intensitetsminskning på 55 procent av fossila CO2-utsläpp till 2030 och minst netto noll CO2-utsläpp till 2050.

På anläggningen i Zülpich har Smurfit Kappa 200 anställda och producerar nästan 500 000 ton brun återvunnen wellpappråvara. Bruket planerar för närvarande en rad initiativ under de kommande månaderna för att ytterligare förbättra sin hållbarhetsprestanda, informerar Smurfit Kappa.

Källa: Smurfit Kappa