Tung grön tysk politiker öppnar för fortsatt användning av kärnkraft

Tyska Förbundsdagens vicepresident Katrin Göring-Eckardt (De gröna). Foto: Bundestag/De Gröna

Tyska Förbundsdagens vicepresident Katrin Göring-Eckardt (De gröna) utesluter inte fortsatt drift av kärnkraftverk i Tyskland efter årets slut.

På frågan om de gröna skulle tillåta fortsatt kärnkraftsdrift uttalade hon sig nyligen för sändaren ARD.

- Om det händer att vi hamnar i en verklig nödsituation, att sjukhus inte längre kan fortsätta med vården, alltså om en sådan nödsituation inträffar, då måste vi prata om hur vi ska återaktivera kärnkraftverkens bränslestavar.

Avvaktandet fortsätter

Några snabba beslut kan dock inte förväntas om eventuell fortsatt drift av de tre kvarvarande kärnkraftverken i Tyskland efter årets slut. Kansler Olaf Scholz (SPD) vill inledningsvis invänta resultatet av ett andra stresstest om strömförsörjningens säkerhet. Det sa en taleskvinna för regeringen. Hon bekräftade att frågan om fortsatt drift av de tre kärnkraftverken efter årets slut skulle granskas med ett öppet sinne.

Talesmannen för miljöministeriet Steffi Lemke (De gröna) sa:

- För tillfället antar vi att Tyskland kommer att fasa ut kärnkraften. Kraven på fortsatt drift skulle vara mycket höga och säkerhetsfrågorna skulle vara avgörande.

Nyligen tillkännagav ekonomiministeriet inledningen av ett andra stresstest om säkerheten för elförsörjningen i Tyskland. Syftet är att avgöra om försörjningstryggheten inom elsektorn och en säker drift av nätet garanteras under strängare antaganden.

Tyska regeringen:

- I första hand handlar det om en gasfråga, inte en elfråga

En taleskvinna bekräftade nyligen att resultat kan förväntas "inom de närmaste veckorna". Hon påpekade återigen att Tyskland i första hand hade ett gasproblem och inte ett elproblem på grund av strypningen av ryska leveranser. Det handlar inte heller om att låta tyska kärnkraftverk gå längre för att ersätta "trasiga" franska kärnkraftverk. En första stresstest från mars till maj i år kom fram till att försörjningstryggheten är garanterad för den kommande vintern.

Enligt gällande lag ska de tre kvarvarande kärnkraftverken Neckarwestheim 2, Emsland och Isar 2 stängas senast den 31 december. Under innevarande år har de en andel på cirka sex procent av nettoelproduktionen i Tyskland. En så kallad sträckningsoperation anses inte bli lätt: de federala miljö- och ekonomiministerierna kom i en granskning i mars fram till att de tre reaktorerna med de befintliga bränslestavarna bara kunde användas efter den 31 december om deras elproduktion strypts i förväg.

Ministerierna hade avrått från fortsatt verksamhet. Enligt Society for Plant and Reactor Safety (GRS) skulle en sådan operation vara möjlig inom minst 80 dagar.

Socialdemokraterna tvekar

Liberalerna i FDP är för längre användning av kärnkraften. Vice ordföranden för SPD:s riksdagsgrupp Matthias Miersch är fortfarande skeptisk till fortsatt drift. Han berättade för mediekoncernen Funkes tidningar att säkerhetskontrollerna av de återstående kärnreaktorerna var 13 år gamla, och det måste också tas med i beräkningen.

Tyska energiexperter är dock eniga om att kärnkrafttemat kommer att hamna på tyska politikers åtgärdslista när vintern närmar sig samtidigt som de ryska gasleveranserna sinar.