Finlands näringsminister: - Putin för nu ett krig med energi som vapen mot EU

Näringsminister Mika Lintilä är nöjd med den breda enigheten kring en minskning av gaskonsumtionen bland EU-länderna. Foto: © Laura Kotila/Valtioneuvoston kanslia/Finlands regering

EU-länderna enades på tisdagen om att minska sin gaskonsumtion för att bättre stå emot avbrott i leveranserna från Ryssland.

– Putin vill splittra unionen med energi som vapen, säger näringsminister Mika Lintilä till Helsingforstidningen HBL.

Måste tackla problemen

För Europa gäller det nu att tackla problemen med de minskade gasleveranserna från Ryssland. Bilden är från Unipers naturgasanläggning i tyska Bierwang.

För Europa gäller det nu att tackla problemen med de minskade gasleveranserna från Ryssland.

Vid det extrainsatta mötet kom EU:s energiministrar överens om en frivillig minskning av medlemsländernas gaskonsumtion med 15 procent under perioden augusti—maj. Syftet är att spara inför vintern och öka sin motståndskraft mot fortsatta begränsningar och avbrott i gasleveranserna från Ryssland.

Finlands näringsminister Mika Lintilä (C) sade strax efter mötet att Rysslands president Vladimir Putin nu för två krig, ett väpnat krig mot Ukraina och ett krig med energi som vapen mot EU.

– Moskvas mål är att splittra EU med energi som vapen. Därför är den enda möjligheten att EU står enat kring en minskning.

Enligt Lintilä var enigheten och solidariteten stark bland medlemsländerna och nationella intressen sattes åt sidan. Även länder som varit skeptiska till en minskning ställde sig bakom kommissionens förslag. Vilka länder som varit skeptiska ville Lintilä inte gå in på, men Ungern har tidigare aviserat att man tvärtom vill köpa mer rysk gas.

Vissa beviljas undantag

- Tills vidare är minskningen av gaskonsumtionen frivillig och varje land avgör självt på vilket sätt de ska nå målet. Vissa länder kommer också att beviljas undantag av olika orsaker. Vid ett totalt ryskt gasstopp där försörjningsberedskapen äventyras blir den frivilliga överenskommelsen enligt Lintilä förpliktigande.

För Finlands del får överenskommelsen inga egentliga konsekvenser eftersom man redan halverat sin gaskonsumtion sedan i våras. I Finland är det främst industrin som använder naturgas och där har man enligt Lintilä självmant vidtagit åtgärder för att få ner konsumtionen.

Ryssland har agerat mycket nyckfullt i sin gasexport till Europa efter att EU införde sanktioner mot landet på grund av kriget i Ukraina. Tidigare i juli stängde Ryssland flödet i gasledningen Nordstream 1 med hänvisning till ett tiodagars årligt underhållsarbete.

Reducerat flöde

Många befarade då att leveranserna inte alls skulle återupptas. För några dagar sedan öppnades kranarna igen, men med reducerat flöde.

Men i måndags meddelade ryska Gazprom att man skär ner gastillförsel till Europa ytterligare. Anledningen uppges vara tekniska problem med turbiner, vilket många bedömare i EU betvivlar.

Källa: HBL