Tyska Baywa höjer förväntningarna efter stor försäljning av förnybar energi

Monteringssystem växer med de PV-system som ska upp på taket. Hand i hand blir båda mer och mer komplexa. Tyska Baywa gav ut nyligen en omfattande monteringshandbok på olika språk. Foto: Baywa

Bolaget drar nytta av de internationella strävandena att uppnå ett större oberoende av fossil energi, som tar ytterligare fart till följd av energikrisen, uppger företaget själva om det positiva halvårsbokslutet.

Baywa har fått en flygande start under första halvåret 2022 och höjer därför förväntningarna för hela året.

Fördubblat EBIT

För det första halvåret av räkenskapsåret uppnådde den tyska bulkgodsgruppen en omsättning på 12,9 miljarder euro – en ökning från 9,3 miljarder euro jämfört med samma period året innan.

Samtidigt har företagets EBIT fördubblats från 144,6 miljoner euro till 328 miljoner euro under perioden. Förväntningarna på företagets EBIT för hela året ligger nu på 400-450 miljoner Euro.

– I en mycket instabil marknadsmiljö präglad av knappa resurser och avbrott i leveranskedjorna har vi på ett tillförlitligt sätt levt upp till våra kunders förtroende för BayWas förmåga att leverera”, säger Klaus Josef Lutz i ett uttalande som fortsätter:

– Bolaget gynnas också av de internationella ansträngningarna att uppnå ett större oberoende av fossil energi, som tar ytterligare fart till följd av energikrisen. Som ett resultat kommer den mycket goda affärsutvecklingen inom segmentet förnybar energi att fortsätta under de återstående månaderna av verksamhetsåret.

Ökad efterfrågan på proteingrödor

Enligt företagets vd Klaus Josef Lutz har Baywa uppträtt inom alla affärsområden.

Lantbruksverksamhetens omsättning ökade från 2,6 miljarder euro till 3,1 miljarder euro under de senaste sex månaderna. Resultatet drevs särskilt av en ökad efterfrågan på proteingrödor, lyder meddelandet.