Elopak säljer verksamheten i Ryssland till lokal ledning

Slutförandet av transaktionen är enligt uppgift föremål för godkännande av den statliga kommissionen för kontroll över utländska investeringar i Ryssland. Foto: Elopak

Mat- och dryckesförpackningsföretag i Ryssland klagar på bristen på vätskekartong. Branschexperter spårar bristen till sanktioner som väst har infört mot Ryssland, som också påverkar pappers- och kartongproducenternas verksamhet.

Europeiska unionen lade till handel med papper, kartong och massa i mitten av april till sanktionspaketet mot Ryssland. Ledande företag inom vätskeförpackningar svarar nu genom att överge sin Rysslandsverksamhet.

Översyn av alla tillgängliga alternativ

Global leverantör av kartongförpackningar och arkiveringssystem Elopak har nu tillkännagivit försäljningen av sin Rysslandsverksamhet till en lokal ledning, i ett steg liknande det som Tetra Pak tillkännagav i slutet av juli.

- Efter sitt beslut i mars 2022 att upphöra med affärsverksamheten i Ryssland, genomförde Elopak en översyn av alla tillgängliga alternativ, baserat på att man nådde en överenskommelse om att avyttra sin ryska verksamhet (JSC Elopak) inklusive sin fabrik i St. Petersburg, skriver Elopak i en pressmeddelande.

Ny ägare

Beslutet säkrar bäst framtiden för Elopaks kollegor i Ryssland, tillägger företaget. Under sina nya ägare kommer verksamheten att verka självständigt, medan Elopak kommer att upphöra med verksamheten, understryker företaget.

Försäljningen förväntas inte påverka Elopaks verksamhet utanför Ryssland och Elopak förväntar sig inte någon betydande påverkan från försäljningen på dess balansräkning.