Wood Mackenzie: Rysslands invasion har påskyndat försäljningen av LNG-kontrakt

Negishi LNG-terminal, i Yokohama City, Kanagawa distrikt., Japan. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: Σ64

Rysslands invasion av Ukraina har vänt upp och ner på många industrier. Det gäller inte minst inom energiområdet, där ett kollektivt väst har gått samman för att minimera förbrukningen av rysk naturgas.

Dessa ambitioner har överförts till försäljning av LNG – flyktig, kyld naturgas. Giles Farrar rapporterar om detta i en kommentar. Han är forskningschef för gas- och LNG-aktivering vid det brittiska analyshuset Wood Mackenzie.

Ett slags "seismiskt skifte" för LNG

Hennes pekare Giles Farrar, på den globala marknaden ser för närvarande ett "seismiskt skifte" för LNG, spotpriserna har nått rekordnivåer i både Europa och Asien - särskilt det förra - och där 2022 har ett långsiktigt avtal ingåtts för över 60 mmtpa (metriska ton per år).

På så sätt har avtalets omfattning redan nått en nivå som inte varit högre sedan 2018.

Majoriteten av den kylda naturgasen kommer från USA. Bara sedan februari har det funnits en amerikansk undertecknande av långsiktiga avtal som omfattar mer än 50 mmtpa LNG.