Fortums förlust en börda för Finlands statsbudget

Fortums vd Markus Rauramo försäkrar att företagets utdelningspolitik förblir oförändrad trots de stora förluster det tyska dotterbolaget Uniper nu orsakar. Foto: Fortum

- Fortum kommer inte att kunna betala utdelning på många år. Staten fick i fjol en utdelning på 500 miljoner euro – miljoner som nu måste hittas på annat håll, konstaterar professor Timo Rothovius vid Vasa universitet, under ett samtal med Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet

Professor Timo Rothovius anser att Fortums strategi de senaste åren varit allt igenom misslyckad.

Stora förluster

– Vår målsättning är att fortsätta att betala en stabil utdelning, men vi kommer att se över läget i styrelsen mot slutet av året så just nu är det för tidigt att säga något om årets dividend, säger Rauramo, till HBL.

Det är inte bara staten som hittills har fått en stadig utdelning på sitt ägande i Fortum. De omkring 200 000 mindre placerarna har också kunnat räkna med en pålitlig inkomst.

Och trots de stora förlusterna och den misslyckade investeringen i Uniper fortsätter Fortum att locka. Till exempel på mäklaren Nordnets lista över mest köpta aktier i juni ligger Fortum i topp.

– Åsikterna om Fortum går isär både bland aktieägare och analytiker. Själv anser jag att företagets strategi är misslyckad och sålde bort mitt innehav redan 2016, säger Timo Rothovius.

Timo Rothovius är professor i finansiering vid Vasa universitet och har dessutom en bakgrund i de finländska aktiespararnas intresseförening. Han anser att Fortum i allt för hög grad sålt bort sund affärsverksamhet och i stället köpt betydligt osäkrare tillgångar.

Kunde inte betala utdelning

Det sunda som finns kvar i företaget är fossilfri vattenkraft och kärnkraft och det är tillgångar som funnits i bolaget länge.

Fortum kommer enligt Rothovius bedömning inte att kunna betala utdelning på många år vad Rauramo än säger.

- Det innebär ett bortfall i statens inkomster på omkring 500 miljoner euro per år och det bortfallet måste ersättas, konstaterar professorn. I förlängningen kan det innebära mera lån och ett större ansvar för alla finländska skattebetalare.

Källa: HBL