Finländska teknologiindustrin ser tecken på nedgång

Finländska teknologibranschens Helsingforskontor finns i stadens södra del. Bilden visar ingången till byggnaden. Foto: Wikipedia Common, kredit. Hezzu

- Det finns all anledning att vara beredd på att efterfrågan sviktar snabbare än beräknat, varnar finländska Förbundet för Teknologiindustrin i sin färska översikt, som presenteras i Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Tyskland är ytterst viktigt för exporten och energiproblemen där kan få oförutsägbara konsekvenser.

Teknologiindustrin ser tecken på lågkonjunktur trots att branschen har fler order just nu än för ett år sedan.

Har redan sett de första tecknen

Den finländska teknologiindustrins orderstock ligger på plus och fortfarande kommer det in nya beställningar. Men branschen har redan sett de första tecknen på en tillbakagång. Det framkommer av branschorganisationens kartläggning av situationen hos medlemsföretagen.

Inom finländska branschens största sektor, maskin- och metallindustri, har orderingången redan minskat jämfört med läget för ett år sedan.

Som helhet var ändå orderingången inom teknologiindustrin 2 procent högre i slutet av juni än i slutet mars och 8 procent högre än för ett år sedan. Konjunkturen har varit stark en längre tid och branschen sysselsätter nu fler än någonsin hittills.

Teknologiindustrins chefsekonom, direktör Petteri Rautaporras konstaterar i ett pressmeddelande att lågkonjunktur i allmänhet märks lite senare i Finland än på annat håll i Europa.

Oroande signaler

- Signalerna från euroområdet är just nu mycket oroande. Så här snabbt sjönk orderstocken senast under eurokrisen 2012, även om läget varierar stort från företag till företag, säger Rautaporras i pressmeddelandet.

Han konstaterar också att det är skäl att förbereda sig på att en lågkonjunktur kommer snabbare än man hittills räknat med.

Teknologiindustrins hälsning inför höstens löneuppgörelser är att få en lösning som stödjer Finlands konkurrenskraft. En spiral där löneinflation och stigande priser pressar upp varandra ligger inte i någons intresse.

Förbunden borde snarast inleda avtalsförhandlingarna, anser branschorganisationen.

Beskattningen av löner hör enligt Teknologiindustrin inte hemma i de förhandlingar arbetsmarknadens parter för med varandra.