Högre elpriser höjer pensionsintäkterna

Osäker tid för Europas pensionärer. Foto: Creative Commons Lic. PICNIC-Foto, kredit: Susanne Nicolin

Flera stora pensionsbolag skördar frukterna av energiprishöjningarna och inflationen över hela Europa.

Historiskt höga energipriser innebär att energiföretagen översvämmas med kontanter – och det sipprar ner till de stora pensionsbolagen bland annat i Danmark.

Kriget bidragande orsak

Under de senaste 10 åren har dessa företag investerat miljarder i grön energi, inte minst i stora vindkraftparker, och vinsten är välkommen efter ett år med enorma förluster på aktier och obligationer.

PensionDanmark, PKA och PFA Pension är tre av de företag som investerat mest i förnybar energi. Dessa företag har investeringar i Europa, där Rysslands angreppskrig mot Ukraina och sommarens värmebölja har bidragit till en explosion i energipriserna, och i USA, där priserna ökar långsammare.

Alla tre bolagen uppger att de skyhöga priserna har ökat deras resultat i år.

Pensionärer bör dock inte bli alltför entusiastiska, eftersom de flesta av dessa pensionsprojekt baseras på fasta prisavtal. Dessa avtal är dock ibland justerade för inflation, vilket inte är obetydligt vid en tidpunkt då den årliga inflationsnivån i euroområdet har nått 9,1 procent.

Skyhöga räkningar

Elpriserna i Europa har skjutit i höjden och slog alla rekord 2022.

Det beror delvis på kriget i Ukraina som har lett till naturgaspriser, samt brist på vatten i länder som producerar vattenkraft.

Marknadspriserna sätts utifrån den dyraste elkällan, vilket innebär att det skyhöga priset på naturgas pressar upp elpriserna.

- Målet med att investera i exempelvis vindkraftparker är att få ett solitt kassaflöde från de fastställda prisavtalen. Men en del av våra investeringar är så gamla att de följer marknadspriset och vi har ett brittiskt projekt i vår portfölj som är inflationsjusterat.

Tvåsiffriga miljonvinster

Det skulle lätt kunna generera tvåsiffriga miljonvinster för oss i år, säger PKA CIO Michael Nellemann.

PKA har investerat 20–25 miljarder DKK (2,7–3,4 miljarder euro) i infrastruktur inklusive flera energiinvesteringar. Dessa inkluderar byggandet av 3–4 vindkraftparker till marknadspris, och företagets fasta prisavtal på dess 20 procents andel av Anton vindkraftpark nära Anholt löper ut om 18 månader.

”Kortvarig extrainkomst”

Nellemann framhåller att den extra vinsten som genereras av dessa investeringar inte är i närheten av tillräcklig för att kompensera för aktie- och obligationsförlusterna hittills i år. Han understryker också att extrainkomsten sannolikt blir kortvarig.

PensionDanmark har investerat 25 miljarder DKK (3,4 miljarder euro) i infrastruktur inklusive en betydande allokering till alternativa energikällor som vind- och solkraft.

PFA Pension har 9 miljarder DKK (1,2 miljarder euro) investerat i alternativa investeringar, inklusive innehav i två av världens största vindkraftparker, Walney Extension och Hornsea 1.

I Danmark var det genomsnittliga grossistpriset för el 3,37 DKK (0,45 EUR) per megawattimme i augusti, vilket är 444 procent högre än under samma månad 2021.