En betydande del av Rysslands inkomster kommer i framtiden att gå till krigsskadestånd

I somras 2022 arrangerades en två dagar långa konferens i Schweiz där över 1 000 personer, inklusive 5 stats- och regeringschefer, 23 ministrar och 16 biträdande ministrar deltog. Schweiz representerades av president Cassis, förbundsråd Sommaruga samt nationalrådspresident Kälin och andra parlamentariker. Den 90 man starka ukrainska delegationen leddes av premiärminister Shmyhal och parlamentets talman Stefanchuk, samt ytterligare 7 ministrar. Totalt 58 internationella delegationer (representanter för regeringar och internationella organisationer) deltog och stödde Ukraina i att inleda den politiska återhämtnings- och återbyggnadsprocessen. Foto: International Ukraine Recovery Conference

Enligt professor emeritus Walter Clemens, ju längre angreppskriget mot Ukraina som Vladimir Putin startade fortsätter, desto högre krigsskadestånd ska Ryssland betala. Enligt professorn kan det ta decennier att fullt ut kompensera förstörelsen av anfallskriget. Vilket naturligtvis kommer att gynna den internationella byggbranschen, förutom Ukraina.

Dyra åtaganden

– När Rysslands bruttonationalprodukt inte är mycket mer än en miljon dollar – och inte ens en tjugondel av USA:s BNP – hur ska Ryssland någonsin kunna uppfylla sina åtaganden gentemot Ukraina, frågar Clemens, som arbetade vid universiteten i Boston och Harvard, i en artikel publicerad av tankesmedjan Center for European Policy Analysis.

FN:s generalförsamling kräver

Han påminner om att den 14 november 2022 godkände FN:s generalförsamling en resolution av 94–14 som kräver att Ryssland betalar krigsskadestånd till Ukraina. Ersättning ska betalas ut för bland annat skador på bostadshus och infrastruktur, mord, våldtäkter, tortyr och tvångsförflyttningar.

Då stödde Ryssland självt i FN det förfarande genom vilket Irak, som anföll Kuwait 1991, var skyldigt att betala krigsskadestånd. Det tog Irak mer än tre decennier att betala krigsskadeståndet, som nådde mer än 52 miljarder dollar.

Putins särskilda operation dyraste laget

– Trots sin relativt lilla bruttonationalprodukt (1,33 procent av världens BNP), avtagande tillväxt och kompetensflykten som accelererats av Vladimir Putins "särskilda operation" kan Ryssland gradvis använda sina oljereserver och inkomster från försäljningen av andra råvaror för att betala sina krigsskadestånd till Ukraina, uppger Clemens.

Enligt honom måste en betydande del av Rysslands nuvarande och framtida handelsöverskott användas för inhemska behov, men en stor del bör gå till Ukraina.

Källa: HBL