Maersk tecknar ännu ett inköpsavtal för grön metanol

Det danska rederiet Maersk har tecknat ett avtal med den spanska regeringen om att massproducera grön metanol som ett miljövänligt bränsle för lastfartyg. I ett uttalande nyligen uppgav regeringen i Madrid att parterna planerade totala investeringar på tio miljarder euro, en satsning där även spanska energibolag och andra internationella partners deltar. Foto: Maersk

Den danska sjöfartsgiganten bildar ett grönt metanolpartnerskap genom att underteckna en avsiktsförklaring med USA-baserade SunGas Renewables, som planerar att driftsätta den första av flera produktionsanläggningar 2026 som en del av ansträngningarna att uppnå en årlig bränsleproduktion på 390 000 ton.

A.P. Møller-Mærsk har ingått ännu ett partnerskap som bildats för att säkerställa tillgången på förnybar metanol för att driva koncernens nyligen beställda fartyg, upplyser Maersk i ett pressmeddelande.

Alternativt marint bränsle

Det danska rederiet har tecknat en avsiktsförklaring med USA-baserade SunGas Renewables Inc., som planerar att bygga flera produktionsanläggningar på sin inhemska marknad för att tillhandahålla det alternativa marina bränslet till Maersks fartyg tillverkade för att segla på metanol. Den första anläggningen förväntas tas i drift 2026 med en uppskattad årlig produktion på 390 000 ton.

Maersk planerar att ta hela produktionsvolymen av bränsle som tillverkas vid anläggningarna.

Detta avtal markerar sjöfartsjättens nionde avtal som undertecknats för att säkerställa produktion av förnybar metanol.

Källa: Maersk