Intelligent automation förändrar världen – och företag

Augmented Intelligence och automation kan hjälpa organisationer att nå insiktsfulla beslut på ett effektivt sätt. Foto: IBM

Tidigare har det varit något av en utopi. Idag kan företag världen över omvandla teknologiska framsteg till nya affärsmöjligheter med hjälp av AI.

-Vi lever i en datacentrerad värld, där data kommer in på olika sätt i alla företag. Verkligheten är den att vi nu kan kultivera beslut, handlingar och aktiviteter genom att använda Augmenterad Intelligens, AI, också på de sista delarna i kedjan, säger Colin Williams, Senior Business Architect på IBM.

Augmented Intelligence representerar maskin-inlärning och finns i allt från individuella bruksprodukter ner till chipnivå. Företag kan dra nytta av AI när det gäller exempelvis logistik, sensorer, marknadsföring, underhåll och företagets finanser.

- Företag har idag tillgång till en enorm mängd data. Men den behöver processas på rätt och användas på rätt sätt –det är där AI kan hjälpa organisationer att nå insiktsfulla beslut, på ett mer effektivt sätt. AI är en exakt och trovärdig input till mänskliga beslut, säger han.

Watson-portföljen är IBM:s varumärke för AI-teknologi. Watson hjälper människor och maskiner att samverka utifrån kunskap. Bland annat använde ett australiskt företag Watson för att extrahera information ur sina databaser, i syfte att låta junioranställda lära av existerande kunskap inom företaget. Detta ledde till att 75 procent av arbetstiden reverserades från felsökning till att åtgärda fel. 

Watson simulerar intelligens – som självinlärning via erfarenheter – för beslut och analyser, utifrån algoritmer och maskinlärning.

- Automation är inte en plug in-lösning. Det krävs en solid plattform, solid teknologi och mänsklig intervention för att för att bygga upp väl fungerande AI, säger Colin Williams.

Dagens system för intelligent automation kan svara på omgivningarnas förändringar och ge nya, anpassade förslag som underlag för bättre dagliga beslut.

- IBM har alltid förstått att mognaden och exaktheten hos algoritmer och datavetenskap är en väldigt ansvarsfull uppgift. Den uppgiften måste vi närma oss i samverkan med användarföretagens medarbetare som har kunskapen som AI bygger på, säger han. 

IBM har en egen forskningsorganisation som fokuserar på Augmented Intelligence i industri och samhälle och som interagerar med andra forskningsinstitut. Inom ramen för IBM:s forskning görs många undersökningar för att vara först ute med trender och lösningar inom AI och IoT.   

- Jag är övertygad om att AI kommer att förändra världen dramatiskt framöver. IBM jobbar stadigt med att förbättra och skalanpassa AI för applikationer. Nu har vi möjligheten att sätta AI i arbete och öka effektiviteten hos medvetna och strävsamma företag som vill framåt, avslutar Colin.

Kontakt: Colin Williams, colin.williams@se.ibm.com

 

Exempel på vad Watson kan göra
-
Föda världen. Överbefolkning och svårodlad areal är ett allt större problem. Med hjälp av Watson kan bönder använda väderdata med IoT som känner av vädret, och uppnå bättre kunskap om rätt tidpunkt och plats för plantering och därmed optimera sin produktion och leveranser.

- Hjälpa flygbolag. Historiska data från hundratusentals flygningar var otillgänglig för Korean Air. Med Watson kan operatörer likaväl få en indikation om att något behöver åtgärdas och Watson hittar rätt diagnostik för att fixa felet. 200 000 tillfällen som kräver underhåll görs snabbare tack vare detta och 25 miljoner passagerare får färre avvikelser i sitt reseschema.

- Strukturera data från sociala medier och andra plattformar för att få kunddata som ger kunderna mervärde i form av rätt support, profilerade erbjudanden med mera. 

ANNONS