Ökad säkerhet när Brady får kommunicera

Följer ditt företag lagen om rörmärkning? Har du stött på utmaningar kring säkerheten i den dagliga driften? Det finns experthjälp att få och det bästa är att vara ute innan olyckan eller driftstoppet är ett faktum.

– Vi arbetar mot processindustrin, men även mot andra produktionsanläggningar. Gemensamt är att vi hjälper till med helhetslösningar kring säkerhet, där vi skräddarsyr lösningar för kunden, säger Jens Karlholm, försäljningsansvarig för västra Sverige på Brady.

– Varje kund är unik. Vi lyssnar av kundens behov och önskemål samtidigt som vi ser till att företaget uppfyller lagen, säger Martin Bryngelsson, samordningsansvarig på Stech som är Bradys tjänsteleverantör. 2015 trädde den nya lagen om rörmärkning i kraft. Fortfarande saknar många arbetsplatser fortfarande märkning eller så är den bristfällig, något som kan leda till sanktioner och i värsta fall olyckor, konstaterar Martin.

– Produkter som går i rör är ofta brandfarliga, frätande eller explosiva. Då är det viktigt att veta vilken skyddsutrustning som ska användas. Med riktig märkning reduceras riskerna och här är kommunikation A och O. Förstår du inte märkningen, förstår du inte heller faran, säger han.

brady skylt
Brady förstår säkerhetsrisker och kan varna för dem på ett effektivt sätt som uppfyller gällande krav och minimerar tänkbara risker i framtiden. Foto: Brady

 

Analys, utredning och installation

Brady erbjuder en kostnadsfri nulägesanalys/säkerhetsidentifiering hos kunden. Därefter levereras ett förslag på åtgärder, tillsammans med ett kostnadsförslag för utredning och installation av märkningen. Om kunden vill gå vidare startas en utredning på site för att kartlägga anläggningens märkningsbehov i detalj.

– Kartläggningen görs av kunnig personal i samråd med anläggningsägaren. Efter avslutat projekt genomförs en utbildning av personalen i hur man skyddar sig. Vi erbjuder även löpande tillsyn så att anläggningen följar lagar och regler över tid, säger Martin. Förutom rör så märks även tankar, cisterner, lastnings- och lossningsplatser.

– Det är en investering för verksamheten att ha en säker anläggning. Vi tar ett totalansvar för märkningsprojektet från start till mål, med kapacitet att bli klara när kunden så önskar och oavsett storlek på projektet, säger Jens Karlholm.

Sex viktiga punkter för en säkrare anläggning. Foto: Brady
Sex viktiga punkter för en säkrare anläggning. Foto: Brady

 

Nöjda kunder och trygga medarbetare

Brady ser tydligt lättnaden när företagsledningen har gjort det som krävs av märkning.

– Medarbetare känner större respekt för systemet när det är säkert och det går snabbare att utbilda nyanställda med lagenlig märkning, säger Jens.

Siffror från EU visar att tio till femton procent av arbetsplatsolyckor med dödlig utgång sker i samband med underhåll. Upp till tjugo procent av alla olyckor på jobbet har koppling till detsamma.

Brady har därför ett lås- och brytsystem som stöds av den egenutvecklade mjukvaran Link 360 – ett webbaserat program för att kunna skapa, spara och skriva ut instruktioner (VLOP/procedurer) för låsning av utrustning under service och underhåll. Korrekt och tydlig information är en viktig del i ett företags säkerhetsarbete. Med Link 360 blir det lätt att säkerställa att alla dokument uppdateras och förnyas regelbundet.

Brady
Martin Bryngelsson och Jens Karlholm (t.h) arbetar för att alla anläggningar ska vara säkra och i enlighet med gällande föreskrifter. Foto: Brady

 

Fakta Brady Corporation

Brady tillverkar och utvecklar kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser. Bradys produkter hjälper kunderna att förbättra säkerheten,  produktiviteten och resultaten. I produktutbudet finns högpresterande etiketter och skyltar, säkerhetsanordningar, skrivarsystem och programvara.

 

KONTAKT

Jens Karlholm, Brady

Mobil: +46 (0)730 667 332

E-post: jens_karlholm@bradycorp.com

www.brady.se