DEBATT: Den ”hemska hemligheten” om klimatet – klimatåtgärderna är meningslösa

Grönland har varit ömsom isfritt och täckt av växtlighet och ömsom isbelagt under den senaste miljonen år. Dessa rön från forskare på plats sätter den nuvarande klimatförändringen i ett annat ljus. Foto: Wikimedia/Patano

Den 30 mars 2021 fanns en TT artikel med rubriken ”Förvånade forskare: Grönland var faktiskt grönt”. Detta enligt en rapport från ett forskarteam vid University of Vermont (UoV). De är förbluffade av att de jättelika ismängderna så relativt lättvindigt kan komma och gå.

De skriver bl.a. ”Men relativt nyligen, vetenskapligt sett, verkar ön ha varit isfri och täckt av växtlighet. En gång för ungefär en miljon år sedan och kanske en gång till för ungefär 400 000 år sedan.”

För de som följt den riktiga forskningen och inte anammat IPCC:s pseudoforskning, är detta inte någon nyhet. Det har tidigare konstaterats att trädgränsen tidvis har gått vid Norra Ishavet. Mammutar betade där tundran idag finns. Även Grönland var varmare under ca 400 år på Vikingatiden. Temperaturen har tidigare varit både högre och lägre än nu, utan någon mänsklig koldioxidpåverkan.

Koldioxidnivåerna har enligt UoV tidigare legat mellan 180 – 290 ppm (0,018 – 0,029 %). Detta är inget tecken på något önskvärt/ideellt tillstånd. 180 ppm tyder på en tid med kraftig missväxt, helt nära 150 ppm där livet på jorden upphör, såsom vi känner det. Förutom missväxt ger det också kraftigt minskad syreproduktion.

Ideellt och bra för växter är en koldioxidhalt på 800 – 1200 ppm.

Längre tillbaks i tiden har koldioxidhalten även varit långt över 2 000 ppm.

Trots dagens halt på 415 ppm har temperaturen sjunkit i omgångar sedan 2016 och är i dag -0,01°C under medelnivån för åren 1991 till 2000, enligt UAH:s (University of Alabama Huntsville) senaste satellitmätningar. Det enda ställe där temperaturen ökar är i IPCC:s datamodell, som bygger bl.a. på hypotesen (inte vetenskapligt bevisat) om värmeåterstrålning, vilket är en fysikalisk omöjlighet. Värme strålar alltid uppåt. Det borde vara en självklarhet att uppmätta värden gäller före ovaliderade datamodellers.

Dessutom verkar IPCC ha ”glömt” Henrys gaslag, som beskriver gasers löslighet i vätska. Naturen eftersträvar alltid efter jämvikt mellan halten i luften och havet beroende av temperatur och partialtryck. Det är därför fullständigt meningslöst att fånga in koldioxid i luften för att sedan ”förstöra” den. Naturen reglerar själv halten. Blir det för lite i luften kommer havet alltid att gas ut mer till luften för att öka halten och hålla jämvikten. Skulle det bli för mycket i luften blir processen den omvända. Halten i havet är ca 4 200 % högre än i luften.

Det är hög tid att sluta slösa pengar och resurser på Bio-CCS (Bioenergy with Carbon dioxide Capture and Storage) och liknande meningslösa åtgärder.

Då koldioxiden inte har något med temperaturförändringarna på jorden att göra, är också projekt/åtgärder såsom, kolfri stålproduktion, utbyggnad av väderberoende kraft baserat på vind och sol, elbilar, produktion av bio-olja/gas, avveckling av olje- och gas-användning, etc. fullständigt meningslösa om man har koldioxiden som förtecken.

Text av: Ingvar Åkesson