Miljardsatsning på ny stadsdel med fokus på hälsa och forskning

Det gamla industriområdet ska förvandlas till en stadsdel med kontorsbyggnader, bostäder och en aktiv gatubild för att locka till sig forskare och aktörer från hela världen. Bild: GoCo Health Innovation City.

Av: Marit G Engstedt

GoCo Health Innovation City växer fram på gammal industrimark i Mölndal. Genom en storsatsning och snabba beslut byggs en hel stadsdel upp för att attrahera forskare, bolag och innovatörer från hela världen till framtidens hälso- och innovationsområde. Projektet är ett samarbete mellan Next Step Group och Vectura Fastigheter, i nära samarbete med Astra Zeneca som redan är etablerad på plats.

I Mölndal, söder om Göteborg skapas en helt ny stadsdel med fokus på hälsa och medicinsk utveckling. Området benämns som ett innovationskluster och kallas för GoCo Health Innovation City. Fastighetsbolagen Next Step Group, Investor-ägda Vectura Fastigheter och Balder investerar nu tillsammans drygt 1,6 miljarder kronor i området som ska dediceras åt medicin och hälsa och locka forskare, entreprenörer och talanger från hela världen.

 

bild
GoCo House ska bli signaturbyggnaden i området. Med sina storskaliga människostatyer kommer den att synas på långt håll. Bild: GoCo Health Innovation City

 

– Framstående forskning kommer från samverkan, och nu skapar vi platsen där goda forskningsidéer ska kunna kanaliseras och realiseras. Vi skapar nya möjligheter till samverkan för att accelerera den innovationskraft som finns samlad i regionen, säger Jacob Torell, VD på Next Step Group.

Stadsdelen ska leda till framtida svenska innovationer

I den norra delen av området finns redan det internationella bioläkemedelsföretaget AstraZeneca. Här har de utvecklat och producerat några av sina storsäljande produkter genom åren. Över 2 000 personer från 50 olika länder arbetar på platsen. I anslutning finns även BioVentureHub som är ett vetenskapligt mikrosamhälle med över 30 samarbetande bioteknikföretag och akademiska grupper som arbetar med start-ups inom medicin och hälsa.

I den södra delen etableras nu det nya området GoCo Health Innovation City. Ur det gamla industriområdet växer en mindre stadsdel fram med kontorsbyggnader, hyresrätter och forskarbostäder, hotell, grönområden och en aktiv gatubild. Ambitionen med stadsdelen är att locka till sig forskare och aktörer för att skapa möten och samarbeten som leder till framtida, svenska hälsoinnovationer.

 

bild
På översiktskartan ser vi Astra Zenecas etablerade verksamhet till höger och nya stadsdelen GoCo Innovation Health City till vänster. I mitten ett område som är under utveckling. Bild: GoCo Health Innovation City

Storskaliga statyer signalerar verksamhet

Fastighetsbolagen Next Step Group och Vectura har mycket på sitt bord för tillfället. De är inne i en intensiv fas i området. Samtidigt som de slutför bygget av det första huset där hyresgästerna Fujirebio Diagnostics ska flytta in under tidig höst 2021 har byggstart just påbörjats för signaturbyggnaden GoCo House.

I den nya stadsdelen kommer GoCo House bli navet i området. Det är en byggnad som ska synas på långt håll. På dess tak placeras storskaliga människostatyer som ska signalera verksamhetens innehåll. Här inne sysslar man med Life Science.

 

bild
Med öppna gradänger kan nya sammanhang uppstå, mellan olika företag och discipliner som sitter i GoCo House-byggnaden. Bild: GoCo Health Innovation City

 

Arkitektfirman Semrén & Månsson har ritat GoCo House och inuti har man formgett framtidens kontorslokaler med filosofin om att många goda idéer skapas genom rörelse, spontana möten och samverkan i olika former. I de öppna gradängerna kan nya sammanhang uppstå, mellan olika företag och discipliner som sitter i huset.

– De utmaningar vi står inför, både inom mänsklig hälsa och global konkurrens, kräver nya sätt att jobba. Byggnaden GoCo House blir ett nytt forum för akademin, företag och entreprenörer och det är den här typ av satsningar som krävs för att vi ska bli den magnet för kompetens och motor för innovation som den svenska hälsosektorn efterfrågar, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

 

bild